ប្លែកភ្នែក មើល​ការ​វិវត្ត​នៃ​ម៉ូដ​សម្លៀក​បំពាក់​ស្រ្តី​ខ្មែរ !

ឆ្លង​កាត់​ជា​ច្រើន​សម័យ​កាល​មក​នេះ ស្រ្តី​ខ្មែរ​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​របៀបនៃការស្លៀកពាក់​ជា​ច្រើន​ម៉ូដ។ ដើម្បី​រួម​ចំណែក​ក្នុង​ការ​ថែរក្សា និង​អភិរក្ស​នូវ​កេរដំណែល​សម្លៀកបំពាក់​ទាំង​​នោះ  Apple Make-up Artistry and Body Paint បាន​ផលិត​វីដេអូ​មួយ​បង្ហាញ​ពី​ការវិវត្ត​នៃ​សម្លៀក​បំពាក់​របស់​ស្រ្តី​ខ្មែរ​តាំង​ពី​សម័យ​នគរ​ហ្វូណន​​ រហូត​ដល់​បច្ចុប្បន្ន។

 

ប្លែកភ្នែក មើល​ការ​វិវត្ត​នៃ​ម៉ូដ​សម្លៀក​បំពាក់​ស្រ្តី​ខ្មែរ !

 

ប្លែកភ្នែក មើល​ការ​វិវត្ត​នៃ​ម៉ូដ​សម្លៀក​បំពាក់​ស្រ្តី​ខ្មែរ !

 

ប្លែកភ្នែក មើល​ការ​វិវត្ត​នៃ​ម៉ូដ​សម្លៀក​បំពាក់​ស្រ្តី​ខ្មែរ !

 

ចង់​ដឹង​ថា​ការស្លៀកពាក់​របស់​ស្រ្តី​ខ្មែរ​ពី​មួយ​ជំនាន់​ទៅ​មួយ​ជំនាន់​មាន​ភាពប្លែក​គ្នា​បែប​ណា​នោះ តោះ!​ទស្សនា​វីដេអូ​ខាង​ក្រោម​ទាំង​អស់​គ្នា!

 

 

មើល​ហើយ​ តើ​ប្រិយ​មិត្ត​ចូល​ចិត្ត​ម៉ូដ​សម្លៀក​បំពាក់​សម័យ​ណា​ជាង​គេ?