ក្រុមហ៊ុន Motorola ផ្តល់នូវកម្មវិធីពិសេសទិញមួយថែមមួយ សំរាប់ស្មាតហ្វូន Moto X

ក្រុមហ៊ុន Motorola ផ្តល់នូវកម្មវិធីពិសេសទិញមួយថែមមួយ សំរាប់ស្មាតហ្វូន Moto X

ឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុន Motorola បានផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីពិសេសមួយ បើសិនអ្នកទិញស្មាតហ្វូន Moto X Pure Edition (រួមទាំងស្មាតហ្វូន

Moto X Style ផងដែរ) មានមេម៉ូរីក្នុងម៉ាស៊ីនទំហំ 64GB អ្នកនឹងទទួលបាននាឡិកាឆ្លាតវៃ Moto 360 Sport

មួយគ្រឿងដោយឥតគឹតថ្លៃ ។ អ្នកអាចទិញស្មាតហ្វូននេះបានពីហាងទូរស័ព្ទអនឡាញរបស់ក្រុមហ៊ុន Motorola

នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយកម្មវិធីពិសេសនេះនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី28 ខាងមុខនេះ វេលាម៉ោង 10:59 AM ។

ចំពោះតម្លៃរបស់ស្មាតហ្វូន Moto X Pure Edition នេះគឺចាប់ពី 399.99 $ ឡើងទៅ ។

ក្រុមហ៊ុន Motorola ផ្តល់នូវកម្មវិធីពិសេសទិញមួយថែមមួយ សំរាប់ស្មាតហ្វូន Moto X

ក្រុមហ៊ុន Motorola ផ្តល់នូវកម្មវិធីពិសេសទិញមួយថែមមួយ សំរាប់ស្មាតហ្វូន Moto X

ក្រុមហ៊ុន Motorola ផ្តល់នូវកម្មវិធីពិសេសទិញមួយថែមមួយ សំរាប់ស្មាតហ្វូន Moto X

---------------------------------------

ដោយ: តុំ ផល្លាភិរម្យ

->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
ក្រុមហ៊ុន Motorola ផ្តល់នូវកម្មវិធីពិសេសទិញមួយថែមមួយ សំរាប់ស្មាតហ្វូន Moto X

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook

Sovann2.com
ក្រុមហ៊ុន Motorola ផ្តល់នូវកម្មវិធីពិសេសទិញមួយថែមមួយ សំរាប់ស្មាតហ្វូន Moto X

ចុះថ្ងៃទី23 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 02:00 ល្ងាច

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ