១០ សន្លឹក គុប​គីប និង ប៊ី ស្វាគមន៍​កូន​ទើប​ចាប់កំណើត​

6 Videos


សម្រាប់តារាស្រីប៉ុស្តិ៍លេខ ៣ ដែលមានចរិតរួសរាយ ចូលចិត្តលេងសើចអ្នកនាង គុបគីប ស៊ូម៉ុនធីប (Kubkib Sumonthip) បានរៀបការជាមួយតារាចម្រៀងលោក ប៊ី KPN ទាំងដែលកំពុងពពោះកូនផ្ទៃជាង ៤ សប្តាហ៍ ដោយតាំងពីរៀបការ គេសង្កេតឃើញថាពីគេទាំងពីរគឺមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលខ្លាំងណាស់ ព្រមជាមួយការរងចាំមើលមុខមាត់កូនតូច។

P9

១០ សន្លឹក គុប​គីប និង ប៊ី ស្វាគមន៍​កូន​ទើប​ចាប់កំណើត​

ទីបំផុត អ្នកនាង គុបគីប បានសម្រាកកូនស្រីបានដោយសុវត្ថិភាព ហើយសុខភាពទារកដែលទើបតែប្រសូតក៏មានសុខភាពល្អ ធ្វើឱ្យឪពុកម្តាយជំនាន់ថ្មីនេះមានការរំភើប និង សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំង។ យោងតាមប្រភពព័ត៌មានបានឱ្យដឹងថា កូនស្រីរបស់ពួកគេមានទម្ងន់ ២,៨ គីឡូក្រាម និង ប្រវែង ៤៩ សង់ទីម៉ែត្រ។ ខាងក្រោមនេះ ជារូបថត ១០ សន្លឹក ដែលបង្ហាញពីសេចក្តីសុខដ៏កកក្តៅ ព្រមជាមួយវត្តមានរបស់ប្អូន បៅបៅ៕ ខេរី (ប្រភព៖ អឹមថៃ)

១០ សន្លឹក គុប​គីប និង ប៊ី ស្វាគមន៍​កូន​ទើប​ចាប់កំណើត​
១០ សន្លឹក គុប​គីប និង ប៊ី ស្វាគមន៍​កូន​ទើប​ចាប់កំណើត​
១០ សន្លឹក គុប​គីប និង ប៊ី ស្វាគមន៍​កូន​ទើប​ចាប់កំណើត​
១០ សន្លឹក គុប​គីប និង ប៊ី ស្វាគមន៍​កូន​ទើប​ចាប់កំណើត​
១០ សន្លឹក គុប​គីប និង ប៊ី ស្វាគមន៍​កូន​ទើប​ចាប់កំណើត​
១០ សន្លឹក គុប​គីប និង ប៊ី ស្វាគមន៍​កូន​ទើប​ចាប់កំណើត​
១០ សន្លឹក គុប​គីប និង ប៊ី ស្វាគមន៍​កូន​ទើប​ចាប់កំណើត​
១០ សន្លឹក គុប​គីប និង ប៊ី ស្វាគមន៍​កូន​ទើប​ចាប់កំណើត​
១០ សន្លឹក គុប​គីប និង ប៊ី ស្វាគមន៍​កូន​ទើប​ចាប់កំណើត​
១០ សន្លឹក គុប​គីប និង ប៊ី ស្វាគមន៍​កូន​ទើប​ចាប់កំណើត​