​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ឡាវ​នឹង​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       June-23-2016, 10:23 pm         47

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ឡាវ​នឹង​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ឡាវ ថង​លូន ស៊ី​សូលី​ត នឹង​មក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា រយៈពេល ២ ថ្ងៃ​គឺ​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ២៧ ដល់​ថ្ងៃទី ២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦​ ។