១៤សន្លឹក​បង្ហាញ​ពី​សុភមង្គល​ពិត​ៗ​របស់​គ្រួសារ​ម៉ារីម៉ា

ភាព​ជោគជ័យ​ទាំង​ក្នុង​ជីវិត​ការងារ​និង​សុភមង្គល​គ្រួសារ ​សុទ្ធ​តែ​មាន​ភាព​ពេញលេញ​បរិបូរ​សម្រាប់​គូ​ស្នេហ៍​តារា​សម្ដែង​ហ្វីលីពីន Marian Rivera និង Dingdong Dantes ពិសេស​ក្រោយ​ពេល​កូន​ស្រី​របស់​ពួក​គេ​បាន​ចាប់​កំណើត។ គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី​២៣ ខែ​មិថុនា​ម្សិលមិញ​កូន​ស្រី Maria Letizia របស់​ពួក​គេ​​មាន​អាយុ​៧​ខែ​គត់ ហើយ​ក៏​ទទួល​បាន​ប្រជាប្រិយភាព​ច្រើន​មិន​ចាញ់​ឪពុក​ម្ដាយ​ប៉ុន្មាន​ដែរ។ សម្រាប់​ពេល​នេះ Sabay សូម​បង្ហាញ​រូបភាព​ខ្លះៗ​របស់​​គូ​ស្នេហ៍​តារា​សម្ដែង​ដែល​បាន​ជួប​គ្នា​តាម​រយៈ​ភាពយន្ត​ភាគ “ម៉ារីម៉ា” ជាមួយ​កូន​ស្រី​​ពួក​គេ​ដែល​សុទ្ធ​តែ​មាន​ភាព​ផ្អែមល្ហែម​និង​ប្រកប​ដោយ​សុភមង្គល៖

 

១៤សន្លឹក​បង្ហាញ​ពី​សុភមង្គល​ពិត​ៗ​របស់​គ្រួសារ​ម៉ារីម៉ា

 

១៤សន្លឹក​បង្ហាញ​ពី​សុភមង្គល​ពិត​ៗ​របស់​គ្រួសារ​ម៉ារីម៉ា

 

១៤សន្លឹក​បង្ហាញ​ពី​សុភមង្គល​ពិត​ៗ​របស់​គ្រួសារ​ម៉ារីម៉ា

 

១៤សន្លឹក​បង្ហាញ​ពី​សុភមង្គល​ពិត​ៗ​របស់​គ្រួសារ​ម៉ារីម៉ា

 

១៤សន្លឹក​បង្ហាញ​ពី​សុភមង្គល​ពិត​ៗ​របស់​គ្រួសារ​ម៉ារីម៉ា

 

១៤សន្លឹក​បង្ហាញ​ពី​សុភមង្គល​ពិត​ៗ​របស់​គ្រួសារ​ម៉ារីម៉ា

 

១៤សន្លឹក​បង្ហាញ​ពី​សុភមង្គល​ពិត​ៗ​របស់​គ្រួសារ​ម៉ារីម៉ា

 

១៤សន្លឹក​បង្ហាញ​ពី​សុភមង្គល​ពិត​ៗ​របស់​គ្រួសារ​ម៉ារីម៉ា

 

១៤សន្លឹក​បង្ហាញ​ពី​សុភមង្គល​ពិត​ៗ​របស់​គ្រួសារ​ម៉ារីម៉ា

 

១៤សន្លឹក​បង្ហាញ​ពី​សុភមង្គល​ពិត​ៗ​របស់​គ្រួសារ​ម៉ារីម៉ា

 

១៤សន្លឹក​បង្ហាញ​ពី​សុភមង្គល​ពិត​ៗ​របស់​គ្រួសារ​ម៉ារីម៉ា

 

១៤សន្លឹក​បង្ហាញ​ពី​សុភមង្គល​ពិត​ៗ​របស់​គ្រួសារ​ម៉ារីម៉ា ១៤សន្លឹក​បង្ហាញ​ពី​សុភមង្គល​ពិត​ៗ​របស់​គ្រួសារ​ម៉ារីម៉ា

 

១៤សន្លឹក​បង្ហាញ​ពី​សុភមង្គល​ពិត​ៗ​របស់​គ្រួសារ​ម៉ារីម៉ា

 

ចុចអាន៖ម៉ារីម៉ា៖ “តម្លៃ​ថត​​ពាណិជ្ជកម្ម​របស់​កូន​ស្រី​ខ្ពស់​ជាង​ខ្ញុំ​ទៅ​ទៀត”

ចុចអាន៖ម៉ារីម៉ា បង្ហាញ​មុខ​កូន​ស្រី​ដំបូង ជាមួយ​សារ​ដ៏​រំភើប

 

ប្រែ​សម្រួល៖ វ៉ាន់ថន
រូបភាព៖ instagram​​