​មាន​ដឹង​ទេ​ ​iPhone​ ​មួយ​គ្រឿង​មាន​ខ្ចៅ​ប៉ុន្មាន​គ្រាប់​?

មិន​ថា​ ​អ្នក​ប្រើ​ទូទៅ​ ​ឬ​អ្នក​ជួសជុល​ ​ទូរសព្ទ​ ​ក៏​ប្រហែល​មិន​សូវ​ចាប់​អារម្មណ៍​ទេ​ថា​ ​ក្នុង​ ​iPhone​ ​មួយ​គ្រឿង​មាន​ខ្ចៅ​ប៉ុន្មាន​គ្រាប់។​

 

​មាន​ដឹង​ទេ​ ​iPhone​ ​មួយ​គ្រឿង​មាន​ខ្ចៅ​ប៉ុន្មាន​គ្រាប់​?

 

iPhone​ ​ជំនាន់​ទី​១​ ​មាន​ខ្ចៅ​ ​១៣​គ្រាប់​

 

iPhone 3G/3GS​ ​មាន​ខ្ចៅ​ ​២៦​គ្រាប់​

 

iPhone 4​ ​មាន​ខ្ចៅ​ ​៣៥​គ្រាប់​

 

iPhone 4s​ ​មាន​ខ្ចៅ​ ៣៩​គ្រាប់​

 

iPhone 5​ ​មាន​ខ្ចៅ​ ៣៩​គ្រាប់

 

iPhone 5s​/5c មាន​ខ្ចៅ​ ៤១​គ្រាប់

 

iPhone 6/Plus មាន​ខ្ចៅ​ ៤៧គ្រាប់

 

​មាន​ដឹង​ទេ​ ​iPhone​ ​មួយ​គ្រឿង​មាន​ខ្ចៅ​ប៉ុន្មាន​គ្រាប់​?

 

សម្រាប់ iPhone 6S/S Plus និង SE នឹង​ជម្រាបជូននាពេលក្រោយ៕

 

អានបន្ត ៖  iPhone និង​ Samsung ណា​មួយ​អាចរង​គ្រាប់​កាំភ្លើង​បាន​ល្អ​ជាង​?

 

ប្រែសម្រួល ៖ រដ្ឋ
ប្រភព ៖ ifixit