ក្រសួង​ជំនាញ​ក្រើន​រំ​ឮ​ក​រថយន្ត​ចង្កូត​ស្តាំ​រួសរាន់​មក​ចុះបញ្ជី​

​ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន​បាន​ជួន​ដំណឹង​ម្តងទៀត​ដល់​ម្ចាស់​រថយន្ត​ចង្កូត​ស្តាំ​ទាំង​អស់ពី​ការ​រួសរាន់​បំពេញ​កាតព្វកិច្ច​ធ្វើការ​ចុះបញ្ជី ដើម្បី​ទទួលបាន​បណ្ណ​សម្គាល់ និង​ស្លាក​លេខ​យានយន្ត​។​