អង់គ្លេស​ចាប់​ផ្ដើម​ហ្វឹក​ហាត់​ទាត់​បាល់​ប៉េណាល់ទី​ត្រៀម​វគ្គ​១៦ក្រុម​

ប្រធាន​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​អង់គ្លេស Wayne Rooney បាន​បង្ហើប​ឲ្យ​ដឹង​ថា ​កីឡាករ​ទាំង​អស់​ក្នុង​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​អង់គ្លេស​ចាប់​ផ្ដើម​ហ្វឹក​ហាត់​ទាត់​បាល់​ប៉េណាល់ទី​ បន្ទាប់​ពី​ពួក​គេ​ឈាន​ដល់​វគ្គ​ ១៦​ក្រុម​ចុងក្រោយ​។

 

អង់គ្លេស​ចាប់​ផ្ដើម​ហ្វឹក​ហាត់​ទាត់​បាល់​ប៉េណាល់ទី​ត្រៀម​វគ្គ​១៦ក្រុម​

 

ការ​ប៉ះ​ជាមួយ​អ៊ីស្លង់​នៅ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ គឺជា​ការ​ឈាន​ដល់​វគ្គ​១៦​ក្រុម​ចុង​ក្រោយ​លើក​ដំបូង​របស់​ក្រុម​ដែល​មាន​រហស្សនាម​ថា​តោ​កំណាច គិត​ចាប់​តាំង​ពី​អឺរ៉ូ ២០១២ ដែល​កាល​ណោះ​អង់គ្លេស​ធ្លាក់​ចេញ​ពី​កម្ម​វិធី​ក្រោម​ថ្វី​ដៃ របស់​អ៊ីតាលី​នៅ​វគ្គ​ទាត់​បាល់​ប៉េណាល់ទី​កាត់​សេចក្ដី។

 

អង់គ្លេស​គឺជា​ក្រុម​មួយ​ដែល​គេ​ស្គាល់​ថា​ខ្សោយ​នៅ​វគ្គ​ទាត់​បាល់​ប៉េណាល់ទី​កាត់​សេចក្ដី​ដោយ​សារ​៧លើក​កន្លង​មក​ពួក​គេ​ឈ្នះ​ម្ដង​ប៉ុណ្ណោះ​មាន​ន័យ​ថា​ចាញ់​៦ដង៕

 

អង់គ្លេស​ចាប់​ផ្ដើម​ហ្វឹក​ហាត់​ទាត់​បាល់​ប៉េណាល់ទី​ត្រៀម​វគ្គ​១៦ក្រុម​

 

អង់គ្លេស​ចាប់​ផ្ដើម​ហ្វឹក​ហាត់​ទាត់​បាល់​ប៉េណាល់ទី​ត្រៀម​វគ្គ​១៦ក្រុម​

 

អង់គ្លេស​ចាប់​ផ្ដើម​ហ្វឹក​ហាត់​ទាត់​បាល់​ប៉េណាល់ទី​ត្រៀម​វគ្គ​១៦ក្រុម​

 

អង់គ្លេស​ចាប់​ផ្ដើម​ហ្វឹក​ហាត់​ទាត់​បាល់​ប៉េណាល់ទី​ត្រៀម​វគ្គ​១៦ក្រុម​

 

ប្រែ​សម្រួល៖ វីរ៉ុត
ប្រភព៖ Skysport