ឈិន ឡុង និង​លី​សៀវ​ឡុង មាន​អ្នកគាំទ្រ​ជា​អ្នកដឹកនាំ​រឿង​នៅ​ឥណ្ឌា​

ឥណ្ឌាៈ តារា​សម្តែង និង​ជា​អ្នកដឹកនាំ​កុន​របស់​ឥណ្ឌា លោក Remo D’Souza បាន​និយាយថា គាត់​គឺជា​អ្នកគាំទ្រ​ដ៏​ធំ របស់​តារា​ក្បាច់គុន Bruce Lee និង Jackie Chan ។ នេះ​បើ​យោងតាម indianexpress ចុះផ្សាយ​នៅពេល​ថ្មីៗ​នេះ ។​