លោក ខេមេរ៉ូន ប្រកាសចេញពីតំណែង​ ក្រោយ​បោះឆ្នោតប្រជាមតិ​​ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       June-24-2016, 2:42 pm         2022

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132លោក ខេមេរ៉ូន ប្រកាសចេញពីតំណែង​ ក្រោយ​បោះឆ្នោតប្រជាមតិ​​ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស ដេវីដ ខេមេរ៉ូន នឹងចាកចេញពីតំណែងនៅខែតុលាខាងមុខនេះ។ ការប្រកាសនេះធ្វើឡើង​ក្រោយពេលដែលលទ្ធផលប្រជាមតិ​បង្ហាញថា ប្រជាជនអង់គ្លេសភាគច្រើន​បោះឆ្នោតគាំទ្រការចា​កចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុប។