ម៉ាក MANGO, VNC, E.PSE, ELISA CORTES… កំពុង​បញ្ចុះ​តម្លៃ​រហូត​ដល់ ៧០%

SOVEREIGN Retail Group ដែល​ជា​ក្រុមហ៊ុន​នាំ​ចូល​ម៉ាក​សម្លៀកបំពាក់ កាបូប និង​ស្បែក​ជើង​អន្តរជាតិ​ឈាន​មុខ​នៅ​កម្ពុជា បាន​រៀបចំ​កម្មវិធី Promotion “Black & White Sale” ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៤ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៣០-មិថុនា នេះ ដែល​បញ្ចុះ​តម្លៃ​រហូត​ដល់ ៧០% ឯណោះ។

 

កម្មវិធី​នេះ​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​គ្រប់​សាខា​នៃ​ម៉ាក​យីហោ​ទាំង​នេះ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​កំណត់។

 

ម៉ាក MANGO, VNC, E.PSE, ELISA CORTES… កំពុង​បញ្ចុះ​តម្លៃ​រហូត​ដល់ ៧០%

 

រួសរាន់​ឡើង! កុំឲ្យ​ឱកាស​ល្អ​នេះ​កន្លង​ហួស​ជាមួយ​នឹង​ការ​ទិញ​ទំនិញ Brand Brand! សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​ការិយា​ល័យ​កណ្ដាល 023 90 16 03 ឬ​សាខា​របស់​ម៉ាក​នីមួយ​ៗ​ផ្ទាល់៖

 

- MANGO : 41 Sihanouk Blvd, Phnom Penh | AEON MALL LOT 0033

- MANGO Man : AEON MALL LOT 0030

- VNC : 31C Sihanouk Blvd, Phnom Penh | AEON MALL LOT 0032 | Sivatha Road, Siem Reap

- E.PSE : 33A Sihanouk Blvd, Phnom Penh | AEON MALL LOT 0029

- BONIA : AEON MALL LOT 0051

- Elisa Cortés : AEON MALL LOT 0043

 

អត្ថបទ៖ ពាណិជ្ជកម្ម