មេជាង កូនជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់(250$ to 350$up)

Company

ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )

  

type

Non-goverment Organization

Industry

NGO/Charity/Social Services

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Others

Hiring

3

Industry

General Business Services

Salary

$200-$500

Qualification

High School

Sex

Male

Language

English--
Fair   

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Jun-20-2016

Closing Date

Jul-20-2016
 
  - ជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងជំនាញម៉ាស៊ីនត្រជាក់
- មានទំនាក់ទំនងល្អក្នុងការងារ
- មានបទពិសោធន៍១ឆ្នាំឡើងទៅ
- ចេះភាសាអង់គ្លេសតិចតួច
- មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារ
- ប្រាក់បៀវត្សរ៍អាចចរចាបាន ចន្លោះចាប់ពី 250$ to 350$ up

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Vaing Ly Sophanna

Phone

096/076 909 8 909 093/011 98 69 69

Email

[email protected]

Website

http://www.aseanjobscommunityorganization.com.kh

Address

#20B, St.371( Sola ), Sangkat Stoeung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia. In front of Bayon TV station.