មេដឹកនាំ​អឺរ៉ុប​ទារ​ឲ្យ​អង់គ្លេស​ចេញពី​សហភាព​អឺរ៉ុប​ឲ្យ​ឆាប់​បំផុត​ និពន្ធដោយ : សៅ ផលនិស្ស័យ       June-25-2016, 9:12 am         986

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132មេដឹកនាំ​អឺរ៉ុប​ទារ​ឲ្យ​អង់គ្លេស​ចេញពី​សហភាព​អឺរ៉ុប​ឲ្យ​ឆាប់​បំផុត​