កន្តុប​អឺត ធ្លាប់​ទៅ​លោត​ទឹក​សម្លាប់​ខ្លួន ក្រោយ​ពី​មិត្តភ័ក្ដិ​បង្អាប់

នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី “ម៉ាអេម” តារា​កំប្លែង កន្តុប​អឺត បាន​បើក​កកាយ​ថា កាល​ពី​អតីតកាល គឺ​តាំង​ពី​មុន​នាង​ចូល​សិល្បៈ​ទៅ​ទៀត នាង​ធ្លាប់​ទៅ​លោត​ទឹក​សម្លាប់​ខ្លួន​ដោយ​តូច​ចិត្ត​នឹង​រូប​រាង​តូច​ទាប​ខុស​ពី​គេ​របស់​ខ្លួន។

 

កន្តុប​អឺត ធ្លាប់​ទៅ​លោត​ទឹក​សម្លាប់​ខ្លួន ក្រោយ​ពី​មិត្តភ័ក្ដិ​បង្អាប់

 

“តូច​ចិត្ត​នឹង​ខ្លួន​ឯង​ផង ផ្សំ​នឹង​ថ្ងៃ​មួយ​ចេញ​ពី​រៀន ត្រូវ​មិត្តភ័ក្ដិ​បង្អាប់​ថា ខ្លួន​តូច​ចឹង ម៉ែ​អត់​ស្រឡាញ់​ទេ អីចឹង​ហើយ​ទើប​ឲ្យ​ចាយ​តិច​ជាង​គេ…ដល់​អីចឹង​ខ្ញុំ​ទៅ​លោត​ទឹក​ហ្មង តែ​អត់​ងាប់…!”។

 

តោះ​ទស្សនា និង​ស្ដាប់​ទាំង​អស់​គ្នាបន្ត(សាច់​រឿង​កន្តុប​អឺត មាន​ក្នុង​វគ្គ​ទី​២)

 

វគ្គ​ទី​១

 

 

វគ្គ​ទី​២

 

 

វគ្គ​ទី​៣