នាំ​គ្នា​ថតរូប​ត្រាប់​តាម​សកម្មភាព​កាល​នៅ​ក្មេង ឃើញ​ចង់​សើច

ក្រុមមនុស្សខាងក្រោមបាននាំគ្នាគិតឃើញគំនិតប្លែកៗរីករាយ ដោយថតរូបធ្វើតាមរូបថតរបស់ខ្លួនកាលពីនៅក្មេងនិងយកមកបង្ហោះ ដែលមើលទៅគួរឲ្យអស់សំណើចម៉្យាងដែរ។ អ្នកខ្លះថតម្នាក់ឯងនៅផ្ទះ ខ្លះទៀតថតជាមួយបងប្អូននៅតាមសមុទ្រ ឬកន្លែងផ្សេងៗជុំវីញផ្ទះ។ ចង់ដឹងប្លែកបែបណាសូមមើលរូបខាងក្រោម៖
នាំ​គ្នា​ថតរូប​ត្រាប់​តាម​សកម្មភាព​កាល​នៅ​ក្មេង ឃើញ​ចង់​សើច

នាំ​គ្នា​ថតរូប​ត្រាប់​តាម​សកម្មភាព​កាល​នៅ​ក្មេង ឃើញ​ចង់​សើច

នាំ​គ្នា​ថតរូប​ត្រាប់​តាម​សកម្មភាព​កាល​នៅ​ក្មេង ឃើញ​ចង់​សើច

នាំ​គ្នា​ថតរូប​ត្រាប់​តាម​សកម្មភាព​កាល​នៅ​ក្មេង ឃើញ​ចង់​សើច

នាំ​គ្នា​ថតរូប​ត្រាប់​តាម​សកម្មភាព​កាល​នៅ​ក្មេង ឃើញ​ចង់​សើច

នាំ​គ្នា​ថតរូប​ត្រាប់​តាម​សកម្មភាព​កាល​នៅ​ក្មេង ឃើញ​ចង់​សើច

នាំ​គ្នា​ថតរូប​ត្រាប់​តាម​សកម្មភាព​កាល​នៅ​ក្មេង ឃើញ​ចង់​សើច

នាំ​គ្នា​ថតរូប​ត្រាប់​តាម​សកម្មភាព​កាល​នៅ​ក្មេង ឃើញ​ចង់​សើច

នាំ​គ្នា​ថតរូប​ត្រាប់​តាម​សកម្មភាព​កាល​នៅ​ក្មេង ឃើញ​ចង់​សើច

នាំ​គ្នា​ថតរូប​ត្រាប់​តាម​សកម្មភាព​កាល​នៅ​ក្មេង ឃើញ​ចង់​សើច

នាំ​គ្នា​ថតរូប​ត្រាប់​តាម​សកម្មភាព​កាល​នៅ​ក្មេង ឃើញ​ចង់​សើច

នាំ​គ្នា​ថតរូប​ត្រាប់​តាម​សកម្មភាព​កាល​នៅ​ក្មេង ឃើញ​ចង់​សើច

នាំ​គ្នា​ថតរូប​ត្រាប់​តាម​សកម្មភាព​កាល​នៅ​ក្មេង ឃើញ​ចង់​សើច

ប្រែសម្រួល៖ sabay (ហេង សុធារិទ្ធិ)
ប្រភព៖ asiantown

  • នាំ​គ្នា​ថតរូប​ត្រាប់​តាម​សកម្មភាព​កាល​នៅ​ក្មេង ឃើញ​ចង់​សើច已关闭评论
  • 5 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/06/26  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: