នាំ​គ្នា​ថតរូប​ត្រាប់​តាម​សកម្មភាព​កាល​នៅ​ក្មេង ឃើញ​ចង់​សើច

ក្រុម​មនុស្ស​ខាង​ក្រោម​បា​ន​នាំ​​គ្នា​គិត​ឃើញ​គំនិត​​ប្លែក​ៗ​រីករាយ​ ដោយ​ថត​រូប​​​ធ្វើ​តាម​​រូប​ថត​របស់​ខ្លួន​កាល​ពី​នៅ​ក្មេង​និង​យក​មក​បង្ហោះ ដែល​មើល​ទៅ​គួរ​ឲ្យ​អស់​សំណើច​ម៉្យាងដែរ។ ​អ្នក​ខ្លះ​ថត​ម្នាក់​ឯង​​នៅ​ផ្ទះ​ ខ្លះ​ទៀត​ថត​ជាមួយ​បង​​ប្អូន​នៅ​តាម​​សមុទ្រ ​ឬ​កន្លែង​ផ្សេង​ៗ​ជុំវីញ​ផ្ទះ។  ចង់​ដឹង​ប្លែក​បែប​ណា​​សូម​មើល​រូប​ខាងក្រោម៖

 

 

នាំ​គ្នា​ថតរូប​ត្រាប់​តាម​សកម្មភាព​កាល​នៅ​ក្មេង ឃើញ​ចង់​សើច

 

នាំ​គ្នា​ថតរូប​ត្រាប់​តាម​សកម្មភាព​កាល​នៅ​ក្មេង ឃើញ​ចង់​សើច

 

នាំ​គ្នា​ថតរូប​ត្រាប់​តាម​សកម្មភាព​កាល​នៅ​ក្មេង ឃើញ​ចង់​សើច

 

នាំ​គ្នា​ថតរូប​ត្រាប់​តាម​សកម្មភាព​កាល​នៅ​ក្មេង ឃើញ​ចង់​សើច

 

នាំ​គ្នា​ថតរូប​ត្រាប់​តាម​សកម្មភាព​កាល​នៅ​ក្មេង ឃើញ​ចង់​សើច

 

នាំ​គ្នា​ថតរូប​ត្រាប់​តាម​សកម្មភាព​កាល​នៅ​ក្មេង ឃើញ​ចង់​សើច

 

នាំ​គ្នា​ថតរូប​ត្រាប់​តាម​សកម្មភាព​កាល​នៅ​ក្មេង ឃើញ​ចង់​សើច

 

នាំ​គ្នា​ថតរូប​ត្រាប់​តាម​សកម្មភាព​កាល​នៅ​ក្មេង ឃើញ​ចង់​សើច

 

នាំ​គ្នា​ថតរូប​ត្រាប់​តាម​សកម្មភាព​កាល​នៅ​ក្មេង ឃើញ​ចង់​សើច

 

នាំ​គ្នា​ថតរូប​ត្រាប់​តាម​សកម្មភាព​កាល​នៅ​ក្មេង ឃើញ​ចង់​សើច

 

នាំ​គ្នា​ថតរូប​ត្រាប់​តាម​សកម្មភាព​កាល​នៅ​ក្មេង ឃើញ​ចង់​សើច

 

នាំ​គ្នា​ថតរូប​ត្រាប់​តាម​សកម្មភាព​កាល​នៅ​ក្មេង ឃើញ​ចង់​សើច

 

នាំ​គ្នា​ថតរូប​ត្រាប់​តាម​សកម្មភាព​កាល​នៅ​ក្មេង ឃើញ​ចង់​សើច

 

ប្រែសម្រួល៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖ asiantown