ទោះបីជា​កាលៈទេសៈ​បែបណា​ក៏ យ៉ូ​ណា នៅតែ​ស្អាត​គ្មាន​ទាស់​

6 Videos


ថ្មីៗនេះក្រុមអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាច្រើនបានចែកចាយបន្តគ្នានូវរូបថតប៉ុន្មានសន្លឹករបស់តារាចម្រៀង និង សម្ដែង សមាជិកក្រុម Girls’ Generation នាង យ៉ូណា (Yoona) ពីម្នាក់ទៅម្នាក់រហូតក្លាយជាប្រធានបទថ្មីដែលនិយាយពីសម្រស់ដ៏ស្រស់ត្រកាលរបស់ស្រីស្អាតរូបនេះ ។

P9

គ្រប់គ្នាបានដឹងរួចមកហើយថា តារាចម្រៀងក្រោមទ្រនុំផលិតកម្ម SM រូបនេះតែងតែធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រគ្រប់គ្នាឈ្លក់វង្វេងជាមួយសម្រស់របស់នាង មិនថាតែនៅពេលផាត់មុខ និង លេងស្ទីលសម្លៀកបំពាក់នៅលើឆាកប្រគំតន្ត្រីប៉ុណ្ណោះទេ សូម្បីតែនៅក្នុងកាលៈទេសៈធម្មតាក៏តារាស្រីវ័យក្មេងម្នាក់នេះនៅតែមានសម្រស់ស្អាតដាច់គេដដែល ។ ជាស្ដែងដូចជារូបប៉ុន្មានសន្លឹកដែលកំពុងល្បីលើបណ្ដាញនៅក្នុងសារព័ត៌មាននេះដែរបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថា យ៉ូណា ពិតជាស្អាតគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ ៕ (ប្រភព៖ កូរ៉េប៊ូ) កុសល

ទោះបីជា​កាលៈទេសៈ​បែបណា​ក៏ យ៉ូ​ណា នៅតែ​ស្អាត​គ្មាន​ទាស់​
ទោះបីជា​កាលៈទេសៈ​បែបណា​ក៏ យ៉ូ​ណា នៅតែ​ស្អាត​គ្មាន​ទាស់​
ទោះបីជា​កាលៈទេសៈ​បែបណា​ក៏ យ៉ូ​ណា នៅតែ​ស្អាត​គ្មាន​ទាស់​
ទោះបីជា​កាលៈទេសៈ​បែបណា​ក៏ យ៉ូ​ណា នៅតែ​ស្អាត​គ្មាន​ទាស់​
ទោះបីជា​កាលៈទេសៈ​បែបណា​ក៏ យ៉ូ​ណា នៅតែ​ស្អាត​គ្មាន​ទាស់​
ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត
ទោះបីជា​កាលៈទេសៈ​បែបណា​ក៏ យ៉ូ​ណា នៅតែ​ស្អាត​គ្មាន​ទាស់​
ទោះបីជា​កាលៈទេសៈ​បែបណា​ក៏ យ៉ូ​ណា នៅតែ​ស្អាត​គ្មាន​ទាស់​
ទោះបីជា​កាលៈទេសៈ​បែបណា​ក៏ យ៉ូ​ណា នៅតែ​ស្អាត​គ្មាន​ទាស់​
ទោះបីជា​កាលៈទេសៈ​បែបណា​ក៏ យ៉ូ​ណា នៅតែ​ស្អាត​គ្មាន​ទាស់​
ទោះបីជា​កាលៈទេសៈ​បែបណា​ក៏ យ៉ូ​ណា នៅតែ​ស្អាត​គ្មាន​ទាស់​
ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត
ទោះបីជា​កាលៈទេសៈ​បែបណា​ក៏ យ៉ូ​ណា នៅតែ​ស្អាត​គ្មាន​ទាស់​
ទោះបីជា​កាលៈទេសៈ​បែបណា​ក៏ យ៉ូ​ណា នៅតែ​ស្អាត​គ្មាន​ទាស់​
ទោះបីជា​កាលៈទេសៈ​បែបណា​ក៏ យ៉ូ​ណា នៅតែ​ស្អាត​គ្មាន​ទាស់​
ទោះបីជា​កាលៈទេសៈ​បែបណា​ក៏ យ៉ូ​ណា នៅតែ​ស្អាត​គ្មាន​ទាស់​
ទោះបីជា​កាលៈទេសៈ​បែបណា​ក៏ យ៉ូ​ណា នៅតែ​ស្អាត​គ្មាន​ទាស់​
ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត