ស្មាតហ្វូន Samsung Galaxy S7 ស៊ីមពីរតម្លៃត្រឹមតែ 540$ ប៉ុណ្ណោះ

ស្មាតហ្វូន Samsung Galaxy S7 ស៊ីមពីរតម្លៃត្រឹមតែ 540$ ប៉ុណ្ណោះ

ឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុន Samsung នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែផ្តល់ជូននូវតម្លៃយ៉ាងពិសេសសំរាប់ស្មាតហ្វូន Samsung Galaxy S7

ស៊ីមពីរ គឺតម្លៃត្រឹមតែ 540$ ប៉ុណ្ណោះ ដែលតម្លៃនេះគឺវាទាបជាងតម្លៃនៅក្នុង Amazon ។ ស្មាតហ្វូន Galaxy S7

នេះមានបីព៌ណសំរាប់ជ្រើសរើសគឺ ព៌ណខ្មៅ, ព៌ណមាស និងព៌ណប្រាក់ ហើយមានការធានាជូនរហូតទៅដល់ 2 និង 3ឆ្នាំឯណោះ

តែសំរាប់ការផ្តល់ជូននេះគឺមានរយៈពេលត្រឹមតែ8ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ ។

ស្មាតហ្វូន Samsung Galaxy S7 ស៊ីមពីរតម្លៃត្រឹមតែ 540$ ប៉ុណ្ណោះ

ស្មាតហ្វូន Samsung Galaxy S7 ស៊ីមពីរតម្លៃត្រឹមតែ 540$ ប៉ុណ្ណោះ

---------------------------------------

ដោយ: តុំ ផល្លាភិរម្យ

->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
ស្មាតហ្វូន Samsung Galaxy S7 ស៊ីមពីរតម្លៃត្រឹមតែ 540$ ប៉ុណ្ណោះ

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook

Sovann2.com
ស្មាតហ្វូន Samsung Galaxy S7 ស៊ីមពីរតម្លៃត្រឹមតែ 540$ ប៉ុណ្ណោះ

ចុះថ្ងៃទី27 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 09:40 ព្រឹក

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ