មង្គលការ ថន ដារ៉ា សម្បូរ​​ទាំង​ភ្ញៀវ​សិល្បៈ មន្រ្តី​រាជការ និង​អ្នក​ជំនួញ

កាលពី​យប់មិញ​នេះ​កម្មវិធី​មង្គលការ​តារា​សម្ដែង​ស្រី​ដែល​មាន​ដើម​កំណើត​មក​ពី​ខេត្ត កោះកុង ថន​ដារ៉ាគេ​សង្កេត​ឃើញ​មាន​ភ្ញៀវ​កិត្តិយស​ច្រើន​ឋានៈ​ ទាំង​មន្រ្តី​រាជការ អ្នក​ជំនួញ ជាពិសេស ​គឺ​អ្នក​សិល្បៈ​យ៉ាង​ច្រើន​កុះករ​បាន​ចូល​រួម។

 

មង្គលការ ថន ដារ៉ា សម្បូរ​​ទាំង​ភ្ញៀវ​សិល្បៈ មន្រ្តី​រាជការ និង​អ្នក​ជំនួញ

 

ចំពោះ​វត្តមាន​ភ្ញៀវ​ទាំងអស់​ដែល​បាន​ចូលរួម​ពិធី​ជ័យ​រវាង​តារា​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​មន្រ្តី​ជាន់​ខ្ពស់​ក្នុង​រាជរដ្ឋាភិបាល​ថៃ មាន​ចំនួន​៧០​តុ នេះ​បើ​តាម​សមី​ខ្លួន​ធ្លាប់​ប្រាប់​ដល់ Sabay។ តោះ​កុំ​បង្អង់​យូរ​ទៅ​ទស្សនា​ទិដ្ឋភាព​មង្គលការ​តារា​ខ្មែរ និង​មន្ត្រី​ថៃ​ទាំងអស់​គ្នា៖

 

 

មង្គលការ ថន ដារ៉ា សម្បូរ​​ទាំង​ភ្ញៀវ​សិល្បៈ មន្រ្តី​រាជការ និង​អ្នក​ជំនួញ

 

មង្គលការ ថន ដារ៉ា សម្បូរ​​ទាំង​ភ្ញៀវ​សិល្បៈ មន្រ្តី​រាជការ និង​អ្នក​ជំនួញ

 

មង្គលការ ថន ដារ៉ា សម្បូរ​​ទាំង​ភ្ញៀវ​សិល្បៈ មន្រ្តី​រាជការ និង​អ្នក​ជំនួញ

 

មង្គលការ ថន ដារ៉ា សម្បូរ​​ទាំង​ភ្ញៀវ​សិល្បៈ មន្រ្តី​រាជការ និង​អ្នក​ជំនួញ

 

មង្គលការ ថន ដារ៉ា សម្បូរ​​ទាំង​ភ្ញៀវ​សិល្បៈ មន្រ្តី​រាជការ និង​អ្នក​ជំនួញ

 

មង្គលការ ថន ដារ៉ា សម្បូរ​​ទាំង​ភ្ញៀវ​សិល្បៈ មន្រ្តី​រាជការ និង​អ្នក​ជំនួញ

 

មង្គលការ ថន ដារ៉ា សម្បូរ​​ទាំង​ភ្ញៀវ​សិល្បៈ មន្រ្តី​រាជការ និង​អ្នក​ជំនួញ

 

មង្គលការ ថន ដារ៉ា សម្បូរ​​ទាំង​ភ្ញៀវ​សិល្បៈ មន្រ្តី​រាជការ និង​អ្នក​ជំនួញ

 

មង្គលការ ថន ដារ៉ា សម្បូរ​​ទាំង​ភ្ញៀវ​សិល្បៈ មន្រ្តី​រាជការ និង​អ្នក​ជំនួញ

 

មង្គលការ ថន ដារ៉ា សម្បូរ​​ទាំង​ភ្ញៀវ​សិល្បៈ មន្រ្តី​រាជការ និង​អ្នក​ជំនួញ

 

មង្គលការ ថន ដារ៉ា សម្បូរ​​ទាំង​ភ្ញៀវ​សិល្បៈ មន្រ្តី​រាជការ និង​អ្នក​ជំនួញ

 

មង្គលការ ថន ដារ៉ា សម្បូរ​​ទាំង​ភ្ញៀវ​សិល្បៈ មន្រ្តី​រាជការ និង​អ្នក​ជំនួញ

 

អត្ថបទ៖ទ្រី រ៉ាវី