ធនាគារ​កណ្ដាល​ទូទាំង​ពិភព​លោក​ថា​នឹង​ធ្វើ​អន្ដរាគមន៍​ប្រសិន​បើ​ចាំ​បាច់​

បណ្ដា​ធនាគារ​កណ្ដាល​ទូទាំង​ពិភព​លោក​នឹង​ធ្វើ​អន្ដរាគមន៍​ប្រសិន​បើ​បញ្ហា​​កើត​ចេញ​ពី​អង់គ្លេស​ចាក​ចេញ​ពី​សហភាព​អឺរ៉ុប​បន្ដ​កើន​ឡើង​ខ្លាំង​នៅក្នុង​សប្ដាហ៍​នេះ។

  • ធនាគារ​កណ្ដាល​ទូទាំង​ពិភព​លោក​ថា​នឹង​ធ្វើ​អន្ដរាគមន៍​ប្រសិន​បើ​ចាំ​បាច់​已关闭评论
  • 4 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/06/27  Category:ព័ត៌មាន