លេចលឺថា Huawei កំពុងតែសំងំបង្កើត OS ផ្ទាល់ខ្លួន?

លេចលឺថា Huawei កំពុងតែសំងំបង្កើត OS ផ្ទាល់ខ្លួន?

ជាទូរទៅគ្រប់ស្មាតហ្វូនរបស់ Huawei បច្ចុប្បន្នសុទ្ទតែដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android របស់ google។ បើយោងតាមគេហទំព័ររបស់បរទេសបានលើកឡើងថា ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Huawei កំពុងតែសំងំផលិតនូវ Android ផ្ទាល់ខ្លួន។ ក្រុមអ្នកអភិវឌ្ឍរបស់ Huawei កំពុងធ្វើការលើគម្រោងបង្កើតប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូរស័ព្ទ ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nokia ផងដែរ។ ប្រព័ន្ធ OS ថ្មីបច្ចុប្បន្នឈានដល់ការអភិវឌ្ឍបានជំហានដំបូង ហើយគេរំពឹងថា មិនយូរទេ Huawei នឹងមាន Mobile OS ផ្ទាល់ខ្លួន។

Image: លេចលឺថា Huawei កំពុងតែសំងំបង្កើត OS ផ្ទាល់ខ្លួន?

Image: លេចលឺថា Huawei កំពុងតែសំងំបង្កើត OS ផ្ទាល់ខ្លួន?

Image: លេចលឺថា Huawei កំពុងតែសំងំបង្កើត OS ផ្ទាល់ខ្លួន?

---------------------------------------

ដោយ: ខន សុខឡាយ

->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
លេចលឺថា Huawei កំពុងតែសំងំបង្កើត OS ផ្ទាល់ខ្លួន?

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook

Sovann2.com
លេចលឺថា Huawei កំពុងតែសំងំបង្កើត OS ផ្ទាល់ខ្លួន?

ចុះថ្ងៃទី 27 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 1:30 ល្ងាច

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ