កម្មវិធី​ ១០​ ​ចិន​ស្រដៀងកម្មវិធី​ល្បីៗ​របស់​អាមេរិក​

ដោយ​សារ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​​កម្មវិធី​ក្រៅ​ស្រុក​​មាន​ការ​រឹត​ត្បិត​ខ្លាំង​នៅ​​ចិន​​​ ហេតុ​នេះ​មាន​ក្រុមហ៊ុន​ក្នុង​ស្រុក​​មួយ​ចំនួន​​បាន​ផលិត​កម្មវិធី​​ស្រដៀង​នឹង​កម្មវិធី​ល្បីៗ​របស់​អាមេរិក​ដូច​ជា​ Facebook ឬ YouTube ជា​ដើម។

 
ខាង​ក្រោម​បង្ហាញ​ពី​កម្មវិធី​ ១០ ​របស់​ចិន​ដែល​យក​លំនាំ​តាម​កម្មវិធី​ក្រៅ​ស្រុក​ល្បីៗ៖

 

@កម្មវិធី​​បណ្ដាញ​ទំនាក់​ទំនង​សង្គម៖

 

កម្មវិធី​ ១០​ ​ចិន​ស្រដៀងកម្មវិធី​ល្បីៗ​របស់​អាមេរិក​
[email protected]អូ៖

 

កម្មវិធី​ ១០​ ​ចិន​ស្រដៀងកម្មវិធី​ល្បីៗ​របស់​អាមេរិក​
@Search Engine៖

 

កម្មវិធី​ ១០​ ​ចិន​ស្រដៀងកម្មវិធី​ល្បីៗ​របស់​អាមេរិក​
@កម្មវិធី​នាំ​ផ្លូវ៖

 

កម្មវិធី​ ១០​ ​ចិន​ស្រដៀងកម្មវិធី​ល្បីៗ​របស់​អាមេរិក​
@បណ្ដាញ​ទំនាក់​ទំនង​សង្គម​ផ្ដោត​លើ​រូបភាព៖

 

កម្មវិធី​ ១០​ ​ចិន​ស្រដៀងកម្មវិធី​ល្បីៗ​របស់​អាមេរិក​
@សេវាកម្ម​អ៊ីមែល៖

 

កម្មវិធី​ ១០​ ​ចិន​ស្រដៀងកម្មវិធី​ល្បីៗ​របស់​អាមេរិក​
@វិបសាយ​លក់​ទំនិញ​អនឡាញ​ដ៏​ធំ៖

 

កម្មវិធី​ ១០​ ​ចិន​ស្រដៀងកម្មវិធី​ល្បីៗ​របស់​អាមេរិក​
@សេវាកម្ម​ទូទាត់​សាច់​ប្រាក់​តាម​ទូរសព្ទ៖

 

កម្មវិធី​ ១០​ ​ចិន​ស្រដៀងកម្មវិធី​ល្បីៗ​របស់​អាមេរិក​
@សេវាកម្ម​មើល​ទូរទស្សន៍​តាម​អ៊ីនធឺណិត៖

 

កម្មវិធី​ ១០​ ​ចិន​ស្រដៀងកម្មវិធី​ល្បីៗ​របស់​អាមេរិក​
@កម្មវិធី​ផ្ញើ​សារ​តាម​ទូរសព្ទ៖​​

 

កម្មវិធី​ ១០​ ​ចិន​ស្រដៀងកម្មវិធី​ល្បីៗ​របស់​អាមេរិក​

 

ចុច​អាន៖ Google​ ​បង្ហាញ​ថា​ ​ប្រជាជន​ ​អង់គ្លេស​ ​មិន​សូវ​ស្គាល់​ ​សហភាព​អឺរ៉ុប​

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខ​ហេង
ប្រភព៖ CNN
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​