ប្រជុំ​ដោយ​នារី​ស្អាត​ៗ​​​​​នៅ​​ពាន​ EURO 2016​ គួរ​ឲ្យ​​ចាប់​អារម្មណ៍​

ព្រឹត្តិការណ៍​បាល់ទាត់​ធំ​នៅ​ទ្វីប​អឺរ៉ុប​​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ​បាន​ដំណើរ​ការ​ប្រកួត​អស់​​រយៈ​ពេល​ជា​ច្រើន​ថ្ងៃ​មក​ហើយ​ដែល​ទទួល​បាន​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​ខ្លាំង​ពី​មនុស្ស​ជុំ​វិញ​ពិភព​លោក។ ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​នីមួយ​ៗ​ដែល​មាន​វត្តមាន​​នៅ​លើ​ទឹក​ដី​ប្រទេស​បារាំង​​ក៏​មាន​អ្នក​គាំទ្រ​របស់​ខ្លួន​ជា​ច្រើន​ដែល​បាន​ចូល​រួម​ទស្សនា​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ដល់​កីឡាករ​ផ្ទាល់។

 

តោះ​នាំ​គ្នា​មើល​​នារី​ស្អាត​ៗ​ដែល​បាន​បង្ហាញ​ញញឹម​ស្រស់​សោភា​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​​បាល់ទាត់​ដ៏​អស្ចារ្យ។ តើ​ម្នាក់​ណា​ Cute គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់​ជាង​គេ?

 

ប្រជុំ​ដោយ​នារី​ស្អាត​ៗ​​​​​នៅ​​ពាន​ EURO 2016​ គួរ​ឲ្យ​​ចាប់​អារម្មណ៍​

 

ប្រជុំ​ដោយ​នារី​ស្អាត​ៗ​​​​​នៅ​​ពាន​ EURO 2016​ គួរ​ឲ្យ​​ចាប់​អារម្មណ៍​

 

ប្រជុំ​ដោយ​នារី​ស្អាត​ៗ​​​​​នៅ​​ពាន​ EURO 2016​ គួរ​ឲ្យ​​ចាប់​អារម្មណ៍​

 

ប្រជុំ​ដោយ​នារី​ស្អាត​ៗ​​​​​នៅ​​ពាន​ EURO 2016​ គួរ​ឲ្យ​​ចាប់​អារម្មណ៍​

 

ប្រជុំ​ដោយ​នារី​ស្អាត​ៗ​​​​​នៅ​​ពាន​ EURO 2016​ គួរ​ឲ្យ​​ចាប់​អារម្មណ៍​

 

ប្រជុំ​ដោយ​នារី​ស្អាត​ៗ​​​​​នៅ​​ពាន​ EURO 2016​ គួរ​ឲ្យ​​ចាប់​អារម្មណ៍​

 

ប្រជុំ​ដោយ​នារី​ស្អាត​ៗ​​​​​នៅ​​ពាន​ EURO 2016​ គួរ​ឲ្យ​​ចាប់​អារម្មណ៍​

 

ប្រជុំ​ដោយ​នារី​ស្អាត​ៗ​​​​​នៅ​​ពាន​ EURO 2016​ គួរ​ឲ្យ​​ចាប់​អារម្មណ៍​

 

ប្រជុំ​ដោយ​នារី​ស្អាត​ៗ​​​​​នៅ​​ពាន​ EURO 2016​ គួរ​ឲ្យ​​ចាប់​អារម្មណ៍​

 

ប្រជុំ​ដោយ​នារី​ស្អាត​ៗ​​​​​នៅ​​ពាន​ EURO 2016​ គួរ​ឲ្យ​​ចាប់​អារម្មណ៍​

 

ប្រជុំ​ដោយ​នារី​ស្អាត​ៗ​​​​​នៅ​​ពាន​ EURO 2016​ គួរ​ឲ្យ​​ចាប់​អារម្មណ៍​

 

ប្រជុំ​ដោយ​នារី​ស្អាត​ៗ​​​​​នៅ​​ពាន​ EURO 2016​ គួរ​ឲ្យ​​ចាប់​អារម្មណ៍​

 

ប្រជុំ​ដោយ​នារី​ស្អាត​ៗ​​​​​នៅ​​ពាន​ EURO 2016​ គួរ​ឲ្យ​​ចាប់​អារម្មណ៍​

 

ប្រជុំ​ដោយ​នារី​ស្អាត​ៗ​​​​​នៅ​​ពាន​ EURO 2016​ គួរ​ឲ្យ​​ចាប់​អារម្មណ៍​

 

ប្រជុំ​ដោយ​នារី​ស្អាត​ៗ​​​​​នៅ​​ពាន​ EURO 2016​ គួរ​ឲ្យ​​ចាប់​អារម្មណ៍​

 

ប្រជុំ​ដោយ​នារី​ស្អាត​ៗ​​​​​នៅ​​ពាន​ EURO 2016​ គួរ​ឲ្យ​​ចាប់​អារម្មណ៍​

 

​អត្ថបទ៖ ជាន ចាន់រ៉ា​