កម្មវិធី​ ១០​ ​ចិន​ស្រដៀងកម្មវិធី​ល្បីៗ​របស់​អាមេរិក​

ដោយសារការប្រើប្រាស់កម្មវិធីក្រៅស្រុកមានការរឹតត្បិតខ្លាំងនៅចិន ហេតុនេះមានក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានផលិតកម្មវិធីស្រដៀងនឹងកម្មវិធីល្បីៗរបស់អាមេរិកដូចជា Facebook ឬ YouTube ជាដើម។

ខាងក្រោមបង្ហាញពីកម្មវិធី ១០ របស់ចិនដែលយកលំនាំតាមកម្មវិធីក្រៅស្រុកល្បីៗ៖

@កម្មវិធីបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម៖

កម្មវិធី​ ១០​ ​ចិន​ស្រដៀងកម្មវិធី​ល្បីៗ​របស់​អាមេរិក​

@កម្មវិធីទស្សនាវីដេអូ៖

កម្មវិធី​ ១០​ ​ចិន​ស្រដៀងកម្មវិធី​ល្បីៗ​របស់​អាមេរិក​

@Search Engine៖

កម្មវិធី​ ១០​ ​ចិន​ស្រដៀងកម្មវិធី​ល្បីៗ​របស់​អាមេរិក​

@កម្មវិធីនាំផ្លូវ៖

កម្មវិធី​ ១០​ ​ចិន​ស្រដៀងកម្មវិធី​ល្បីៗ​របស់​អាមេរិក​

@បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមផ្ដោតលើរូបភាព៖

កម្មវិធី​ ១០​ ​ចិន​ស្រដៀងកម្មវិធី​ល្បីៗ​របស់​អាមេរិក​

@សេវាកម្មអ៊ីមែល៖

កម្មវិធី​ ១០​ ​ចិន​ស្រដៀងកម្មវិធី​ល្បីៗ​របស់​អាមេរិក​

@វិបសាយលក់ទំនិញអនឡាញដ៏ធំ៖

កម្មវិធី​ ១០​ ​ចិន​ស្រដៀងកម្មវិធី​ល្បីៗ​របស់​អាមេរិក​

@សេវាកម្មទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមទូរសព្ទ៖

កម្មវិធី​ ១០​ ​ចិន​ស្រដៀងកម្មវិធី​ល្បីៗ​របស់​អាមេរិក​

@សេវាកម្មមើលទូរទស្សន៍តាមអ៊ីនធឺណិត៖

កម្មវិធី​ ១០​ ​ចិន​ស្រដៀងកម្មវិធី​ល្បីៗ​របស់​អាមេរិក​

@កម្មវិធីផ្ញើសារតាមទូរសព្ទ៖

កម្មវិធី​ ១០​ ​ចិន​ស្រដៀងកម្មវិធី​ល្បីៗ​របស់​អាមេរិក​

ប្រភព៖ sabay

  • កម្មវិធី​ ១០​ ​ចិន​ស្រដៀងកម្មវិធី​ល្បីៗ​របស់​អាមេរិក​已关闭评论
  • 3 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/06/27  Category:កំសាន្ត
Tags: