សមាជិក BTS មួយ​ណា​មុខ​ Cute ជាង​គេ​ពេល​នៅ​ក្មេង?

បើ​ទោះ​ជា​នៅ​លើ​ឆាក​ពួក​គេ​ច្រើន​បង្ហាញ​ក្បាច់​រាំ​បែប​ខ្លាំង​ៗ ប៉ុន្តែ​នៅ​ខាង​ក្រៅ​សមាជិក​ក្រុម​ចម្រៀង​កូរ៉េ BTS តែងតែ​មាន​កាយវិការ​គួរ​ឲ្យ​ស្រឡាញ់។ ថ្មី​ៗ​នេះ​កម្រង​រូបភាព​កាល​ពី​នៅ​តូច​របស់​ក្រុម​ចម្រៀង​បុរស​​មួយ​នេះ​​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួក​គេ​កាន់​តែ​ទទួល​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​ថែម​ទៀត។ ចង់​ដឹង​ថា​សមាជិក​ណា​ដែល​មាន​រូបរាង​ទាក់ទាញ​តាំង​ពី​នៅ​តូច​នោះ សូម​ទស្សនា​រូបភាព​ខាង​ក្រោម​នេះ​តែ​ម្ដង៖

 

Jungkook

 

សមាជិក BTS មួយ​ណា​មុខ​ Cute ជាង​គេ​ពេល​នៅ​ក្មេង?

 

V

 

សមាជិក BTS មួយ​ណា​មុខ​ Cute ជាង​គេ​ពេល​នៅ​ក្មេង?

 

សមាជិក BTS មួយ​ណា​មុខ​ Cute ជាង​គេ​ពេល​នៅ​ក្មេង?

 

Jimin

 

សមាជិក BTS មួយ​ណា​មុខ​ Cute ជាង​គេ​ពេល​នៅ​ក្មេង?

 

សមាជិក BTS មួយ​ណា​មុខ​ Cute ជាង​គេ​ពេល​នៅ​ក្មេង?

 

Rap-monster

 

សមាជិក BTS មួយ​ណា​មុខ​ Cute ជាង​គេ​ពេល​នៅ​ក្មេង?

 

សមាជិក BTS មួយ​ណា​មុខ​ Cute ជាង​គេ​ពេល​នៅ​ក្មេង?

 

J hope

 

សមាជិក BTS មួយ​ណា​មុខ​ Cute ជាង​គេ​ពេល​នៅ​ក្មេង?

 

សមាជិក BTS មួយ​ណា​មុខ​ Cute ជាង​គេ​ពេល​នៅ​ក្មេង?

 

Suga

 

សមាជិក BTS មួយ​ណា​មុខ​ Cute ជាង​គេ​ពេល​នៅ​ក្មេង?

 

សមាជិក BTS មួយ​ណា​មុខ​ Cute ជាង​គេ​ពេល​នៅ​ក្មេង?

 

Jin

 

សមាជិក BTS មួយ​ណា​មុខ​ Cute ជាង​គេ​ពេល​នៅ​ក្មេង?

 

ប្រែ​សម្រួល៖ វ៉ាន់ថន
ប្រភព៖ koreaboo