១០ ឈុត​លើ​ឆាក​កំពូល​សិច​ស៊ី​របស់ Ga In

6 Videos


សមាជិកក្រុមចម្រៀងកូរ៉េដ៏ល្បី Brown Eyed Girls នាង Ga In ត្រូវបានគេស្គាល់ថា ជាតារាស្រីម្នាក់ដែលមិនខ្លាចបង្ហាញភាពសិចស៊ីលើឆាក។ រាល់ការប្រគំតន្ត្រីរបស់នាងម្តងៗ ឈុតសម្លៀកបំពាក់ដែលនាងប្រើប្រាស់ សុទ្ធតែអាចទាក់ទាញក្រសែភ្នែកមហាជនគ្រប់រូប ព្រោះតែឥទ្ធិពលសម្រស់របស់នាង បូករួមនឹងឈុតដ៏សិចស៊ី ។

P9

ខាងក្រោមនេះជាឈុតសិចស៊ីទាំង ១០ លើឆាករបស់នាង ដែលវាធ្វើឲ្យបុរសៗស្ទើរតែក្តៅខ្លួន ៖
ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ កូរ៉េ បូ)

១០ ឈុត​លើ​ឆាក​កំពូល​សិច​ស៊ី​របស់ Ga In
១០ ឈុត​លើ​ឆាក​កំពូល​សិច​ស៊ី​របស់ Ga In
១០ ឈុត​លើ​ឆាក​កំពូល​សិច​ស៊ី​របស់ Ga In
១០ ឈុត​លើ​ឆាក​កំពូល​សិច​ស៊ី​របស់ Ga In
១០ ឈុត​លើ​ឆាក​កំពូល​សិច​ស៊ី​របស់ Ga In

ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត

១០ ឈុត​លើ​ឆាក​កំពូល​សិច​ស៊ី​របស់ Ga In
១០ ឈុត​លើ​ឆាក​កំពូល​សិច​ស៊ី​របស់ Ga In
១០ ឈុត​លើ​ឆាក​កំពូល​សិច​ស៊ី​របស់ Ga In
១០ ឈុត​លើ​ឆាក​កំពូល​សិច​ស៊ី​របស់ Ga In
១០ ឈុត​លើ​ឆាក​កំពូល​សិច​ស៊ី​របស់ Ga In

ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត