សួង សាខា​រ៉ានី​ត បង្ហាញ​មុខមាត់​ប្រុស​ស្នេហ៍​ជនជាតិ​កូរ៉េ​

6 Videos


ថ្មីៗនេះមានការចោទប្រកាន់ជាច្រើនថា សួង សាខារ៉ានីត បានទាក់ទងស្នេហ៍ ជាមួយប្តីនារីម្នាក់ តែចុងក្រោយនេះ សួង សាខារ៉ានីត បានបង្ហាញមុខមាត់ពិត គូស្នេហ៍របស់នាងជាជនជាតិកូរ៉េ ដែលបានទាក់ទងគ្នាជាយូរឆ្នាំមកហើយ ដើម្បីបញ្ចប់ពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលគេចោទនាង ។

P9

ប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះ សួង សាខារ៉ានីត ក្តៅក្រហាយមិនស្ទើរនោះទេ តាំងពីមានរឿងចោទប្រកាន់ថា នាងសាងស្នេហ៍ជាមួយប្តីគេពេញបណ្តាញសង្គម ។ កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះ សួង សាខារ៉ានីត បានចេញមុខបកស្រាយ និង បង្ហាញមុខមាត់ពិតរបស់គូស្នេហ៍នាងនៅលើ Facebook របស់ខ្លួនថា «ពេលនេះ ខ្ញុំសូមទម្លាយចម្ងល់បងប្អូន ដែលគេចោទប្រកាន់ខ្ញុំថា ទាក់ទងនឹងរឿងប្តីគេ គឺមិនមែនជាការពិតនោះទេ រូបបុរសខាងក្រោមនេះ ទើបជាមិត្តប្រុសរបស់ខ្ញុំ» ។

សួង សាខា​រ៉ានី​ត បង្ហាញ​មុខមាត់​ប្រុស​ស្នេហ៍​ជនជាតិ​កូរ៉េ​

កន្លងមក សួង សាខារ៉ានីត ក៏ធ្លាប់បានប្រាប់ «ប្រជាប្រិយ» ផងដែរថា គូស្នេហ៍ ដែលនាងកំពុងទាក់ទងគឺជាបុរសជនជាតិកូរ៉េ ដែលជាអ្នកជំនួញម្នាក់ ដើម្បីកុំឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យតទៅទៀត នាងក៏បង្ហាញរូបថតកៀកកើយជាមួយគូស្នេហ៍ដែលជាជនជាតិកូរ៉េនេះ ៕ អាលីណា

សួង សាខា​រ៉ានី​ត បង្ហាញ​មុខមាត់​ប្រុស​ស្នេហ៍​ជនជាតិ​កូរ៉េ​
សួង សាខា​រ៉ានី​ត បង្ហាញ​មុខមាត់​ប្រុស​ស្នេហ៍​ជនជាតិ​កូរ៉េ​
សួង សាខា​រ៉ានី​ត បង្ហាញ​មុខមាត់​ប្រុស​ស្នេហ៍​ជនជាតិ​កូរ៉េ​
សួង សាខា​រ៉ានី​ត បង្ហាញ​មុខមាត់​ប្រុស​ស្នេហ៍​ជនជាតិ​កូរ៉េ​
សួង សាខា​រ៉ានី​ត បង្ហាញ​មុខមាត់​ប្រុស​ស្នេហ៍​ជនជាតិ​កូរ៉េ​
សួង សាខា​រ៉ានី​ត បង្ហាញ​មុខមាត់​ប្រុស​ស្នេហ៍​ជនជាតិ​កូរ៉េ​
សួង សាខា​រ៉ានី​ត បង្ហាញ​មុខមាត់​ប្រុស​ស្នេហ៍​ជនជាតិ​កូរ៉េ​
សួង សាខា​រ៉ានី​ត បង្ហាញ​មុខមាត់​ប្រុស​ស្នេហ៍​ជនជាតិ​កូរ៉េ​
សួង សាខា​រ៉ានី​ត បង្ហាញ​មុខមាត់​ប្រុស​ស្នេហ៍​ជនជាតិ​កូរ៉េ​

ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត