លោក Heidt ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​អាមេរិក​ធ្វើ​នំ​ភី​ហ្សា ពេល​សម្ពោធ​សប្តាហ៍​អាហា​រដ្ឋា​ន​អាមេរិក​ និពន្ធដោយ : ខន ចំប៉ា       June-27-2016, 4:20 pm         158

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132លោក Heidt ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​អាមេរិក​ធ្វើ​នំ​ភី​ហ្សា ពេល​សម្ពោធ​សប្តាហ៍​អាហា​រដ្ឋា​ន​អាមេរិក​