អ្នកនាង ហ្វេ វុង ចាស់​មែន តែ​នៅ​ខ្លឹម​

dnt-news : ​កំពូល​តារាចម្រៀង​ចិន ហ្វេ វុង (Faye Wong) ទោះបីជា​ប្រកាសថា ចូលនិវត្តន៍​ប៉ុន្តែ​ក្រោយ​មហាសេដ្ឋី​ប្រកាសថា ចំណាយលុយ​២៤៤​លាន​ដុល្លារ អ្នកនាង​បានប្រកាស​ចូលរួម​ប្រគុំ​តន្ត្រី​មួយ​ភ្លាម​។​