ភ្លៀង​ធ្លាក់​មួយ​មេធំ​លាយ​ខ្យល់​កន្ត្រាក់​ខ្លាំង​ធ្វើ​ឲ្យ​ដើម​ឈើ បង្គោល​ភ្លើង អង់​តែ​ន និង​ប៉ាណូ​មួយ​ចំនួន​ដួលរលំ(update)

ភ្លៀង​ធ្លាក់​មួយ​មេធំ​លាយ​ខ្យល់​កន្ត្រាក់​ខ្លាំង​ធ្វើ​ឲ្យ​ដើម​ឈើ បង្គោល​ភ្លើង អង់​តែ​ន និង​ប៉ាណូ​មួយ​ចំនួន​ដួលរលំ(update)ភ្នំពេញ ៖ ភ្លៀង​ធ្លាក់​មួយ​មេធំ​ លាយ​ខ្យល់​កន្ត្រាក់​ខ្លាំង នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​២៧ មិថុនា នេះ​បាន​បណ្តាល​ឲ្យ​ដើម​ឈើ បង្គោល​ភ្លើង អង់​តែ​ន និង​ប៉ាណូ​មួយ​ចំនួន​បាន​ដួល​រលំ​ដល់​ដី ហើយក៏​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុ​ស្ស​យ៉ាង​តិច​ណាស់​២​នាក់​ បាន​រង​របួស​ធ្ងន់​ និង ស្រាល​ផង​ដែរ​។ តួ​លេខ​បឋម ដើម​ឈើ​ចំនួន ១០​ដើម​បាន​ដួល​រលំ ហើយ​ត្រូវ​បាន​កម្លាំង​មន្ទីរ​សាធារណការ​ និង ​ដឹកជញ្ជូន​រាជធានី សហការ​ជាមួយ​អាជ្ញាធរ​ខណ្ឌ​ធ្វើការ​កាប់​ដឹក​ចេញ​ភ្លាមៗ​ផងដែរ​ ដើម្បី​សម្រួល​ចរាចរណ៍​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ជា​អ្នកដំណើរ។

ដោយឡែក​ចំពោះ​ខណ្ឌ​ទាំង​បួន​នៅ​កណ្តាល​រាជធានី ទឹកភ្លៀង​បាន​ហូរ​ទាន់​ពេល មិន​បណ្តាល​ឲ្យ​ជន​លិច​នោះ​ទេ។

បើ​តាម​ប្រព័ន្ធ​សង្គម​ហ្វេ​ស​បុក​របស់​លោកប៉ា សុជាតិ​វង្ស​ អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​បង្ហោះ​ជុំវិញ​ព័ត៌មាន​នេះ​ដែរ​ថា នៅ​រសៀល​នេះ ភ្លៀង​ធ្លាក់​លាយ​ខ្យល់​កន្ត្រាក់​ខ្លាំង បណ្តាល​ឲ្យ​ដើម​ឈើ បង្គោល​ភ្លើង អង់​តែ​ន និង​ប៉ាណូ​មួយ​ចំនួន​បាន​ដួល​រលំ​។ តួ​លេខ​បឋម ដើម​ឈើ​ចំនួន ១០​ដើម​បាន​ដួល​រលំ និង​កម្លាំង​មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី សហការ​ជាមួយ​អាជ្ញាធរ​ខណ្ឌ​កំពុង​កាប់​ដឹក​ចេញ។

ចំពោះ​ទឹកភ្លៀង​ក្នុង​ខណ្ឌ​ទាំង​បួន​កណ្តាល​រាជធានី ទឹកបាន​ហូរ​ទាន់​ពេល មិន​បណ្តាល​ឲ្យ​លិចលង់​ទេ​៕

ភ្លៀង​ធ្លាក់​មួយ​មេធំ​លាយ​ខ្យល់​កន្ត្រាក់​ខ្លាំង​ធ្វើ​ឲ្យ​ដើម​ឈើ បង្គោល​ភ្លើង អង់​តែ​ន និង​ប៉ាណូ​មួយ​ចំនួន​ដួលរលំ(update) ភ្លៀង​ធ្លាក់​មួយ​មេធំ​លាយ​ខ្យល់​កន្ត្រាក់​ខ្លាំង​ធ្វើ​ឲ្យ​ដើម​ឈើ បង្គោល​ភ្លើង អង់​តែ​ន និង​ប៉ាណូ​មួយ​ចំនួន​ដួលរលំ(update) ភ្លៀង​ធ្លាក់​មួយ​មេធំ​លាយ​ខ្យល់​កន្ត្រាក់​ខ្លាំង​ធ្វើ​ឲ្យ​ដើម​ឈើ បង្គោល​ភ្លើង អង់​តែ​ន និង​ប៉ាណូ​មួយ​ចំនួន​ដួលរលំ(update) ភ្លៀង​ធ្លាក់​មួយ​មេធំ​លាយ​ខ្យល់​កន្ត្រាក់​ខ្លាំង​ធ្វើ​ឲ្យ​ដើម​ឈើ បង្គោល​ភ្លើង អង់​តែ​ន និង​ប៉ាណូ​មួយ​ចំនួន​ដួលរលំ(update) ភ្លៀង​ធ្លាក់​មួយ​មេធំ​លាយ​ខ្យល់​កន្ត្រាក់​ខ្លាំង​ធ្វើ​ឲ្យ​ដើម​ឈើ បង្គោល​ភ្លើង អង់​តែ​ន និង​ប៉ាណូ​មួយ​ចំនួន​ដួលរលំ(update) ភ្លៀង​ធ្លាក់​មួយ​មេធំ​លាយ​ខ្យល់​កន្ត្រាក់​ខ្លាំង​ធ្វើ​ឲ្យ​ដើម​ឈើ បង្គោល​ភ្លើង អង់​តែ​ន និង​ប៉ាណូ​មួយ​ចំនួន​ដួលរលំ(update) ភ្លៀង​ធ្លាក់​មួយ​មេធំ​លាយ​ខ្យល់​កន្ត្រាក់​ខ្លាំង​ធ្វើ​ឲ្យ​ដើម​ឈើ បង្គោល​ភ្លើង អង់​តែ​ន និង​ប៉ាណូ​មួយ​ចំនួន​ដួលរលំ(update)