លោក Jack Ma ៖ « បើ​មាន​ជាតិ​ក្រោយ​មែន ខ្ញុំ​នឹងមិន​បើក​ក្រុមហ៊ុន​ធំ​ដូច​អា​លី​បា​បា​ទេ » និពន្ធដោយ : ធីតា       June-28-2016, 8:39 am         845

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132លោក Jack Ma ៖ « បើ​មាន​ជាតិ​ក្រោយ​មែន ខ្ញុំ​នឹងមិន​បើក​ក្រុមហ៊ុន​ធំ​ដូច​អា​លី​បា​បា​ទេ »