ស្រី​ស្អាត​កែ​ភេទ​ប្រចាំ​ប្រទេស​ថៃ​នាង Nong Poy កំពុង​ជួប​គូប្រជែង​

6 Videos


ពេលថ្មីៗនេះ Nong Poy ដែលជាប់ឈ្មោះជានារីកែភេទស្អាតជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃ បានជួបជាមួយគូប្រជែងសម្រស់ម្នាក់ទៀតហើយ ដែលជានារីកែភេទដូចគ្នាតែជាជនជាតិវៀតណាម ។

P9

តាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថា នារីកែភេទជនជាតិវៀតណាមដែលជាគូប្រជែងសម្រស់ជាមួយ Nong Poy មានឈ្មោះថា Nguyen Huong Giang ។ Nguyen Huong Giang ជានារីកែភេទម្នាក់ដែលមានសម្រស់ស្អាត ហើយកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់នាងចាប់ល្បីល្បាញក្នុងប្រទេសវៀតណាមគឺបន្ទាប់ពីបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកម្មពិធី «Vietnam Idol» ជាមួយសមត្ថភាពពិសេសៗមួយចំនួនដូចជា ច្រៀង និង រាំ ជាដើម ។ មិនត្រឹមតែផ្ទៃមុខរបស់នាង Nguyen Huong Giang មានសម្រស់ស្អាតផូរផង់ប៉ុណ្ណោះទេ សូម្បីតែទំហំទាំង ៣ របស់នាងក៏ស័ក្ដិសមឥតខ្ចោះដូចគ្នាជាមួយនារីធម្មតាឯទៀតផងដែរ ហើយថ្មីៗនេះនារីកែភេទម្នាក់នេះត្រូវបានគេបោះឆ្នោតឲ្យជាប់ឈ្មោះជានារីកែភេទដ៏សិចស៊ី និង ស្រស់ស្អាតជាងគេបំផុតក្នុងប្រទេសវៀតណាម ។

ខាងក្រោមនេះគឺជារូបថតរបស់នារីកែភេទដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតប្រចាំប្រទេសថៃ នាង Nong Poy និង នារីកែភេទដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតប្រចាំប្រទេសវៀតណាម នាង Nguyen Huong Giang ដើម្បីប្រៀបធៀបគ្នាតើមួយណាមានសម្រស់ស្អាតជាងមួយណា ? ដូចនេះសូមចូលរួមដាក់ពិន្ទុទាំងអស់គ្នា ៖ (ប្រភព ឡូលីប៉ប) នីទីន

១. Nong Poy

ស្រី​ស្អាត​កែ​ភេទ​ប្រចាំ​ប្រទេស​ថៃ​នាង Nong Poy កំពុង​ជួប​គូប្រជែង​
ស្រី​ស្អាត​កែ​ភេទ​ប្រចាំ​ប្រទេស​ថៃ​នាង Nong Poy កំពុង​ជួប​គូប្រជែង​
ស្រី​ស្អាត​កែ​ភេទ​ប្រចាំ​ប្រទេស​ថៃ​នាង Nong Poy កំពុង​ជួប​គូប្រជែង​
ស្រី​ស្អាត​កែ​ភេទ​ប្រចាំ​ប្រទេស​ថៃ​នាង Nong Poy កំពុង​ជួប​គូប្រជែង​

ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត

២. Nguyen Huong Giang

ស្រី​ស្អាត​កែ​ភេទ​ប្រចាំ​ប្រទេស​ថៃ​នាង Nong Poy កំពុង​ជួប​គូប្រជែង​
ស្រី​ស្អាត​កែ​ភេទ​ប្រចាំ​ប្រទេស​ថៃ​នាង Nong Poy កំពុង​ជួប​គូប្រជែង​
ស្រី​ស្អាត​កែ​ភេទ​ប្រចាំ​ប្រទេស​ថៃ​នាង Nong Poy កំពុង​ជួប​គូប្រជែង​
ស្រី​ស្អាត​កែ​ភេទ​ប្រចាំ​ប្រទេស​ថៃ​នាង Nong Poy កំពុង​ជួប​គូប្រជែង​
ស្រី​ស្អាត​កែ​ភេទ​ប្រចាំ​ប្រទេស​ថៃ​នាង Nong Poy កំពុង​ជួប​គូប្រជែង​

ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត