នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ថ្មី​របស់​អង់គ្លេស អាច​នឹងត្រូវ​ផ្លាស់ប្តូរ​នៅ​ថ្ងៃទី​០២ ខែកញ្ញា​ខាងមុខនេះ​

(​ក្រុង​ឡុង​ដ៍​)៖ ការដាក់​មនុស្ស​ជំនួស​លោក David Cameron នាយករដ្ឋមន្ត្រី​នៃ​ចក្រភព​អង់គ្លេស ព្រមទាំង​មេដឹកនាំ​គណបក្ស​អភិរក្សនិយម និង​មេដឹកនាំ​ចក្រភព​អង់គ្លេស អាច​នឹងត្រូវ​ធ្វើឡើង​នៅ​ថ្ងៃទី​០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦​ខាងមុខ នេះ​បើតាម​ប្រភពពី គណៈកម្មាធិការ ទទួលបន្ទុក​បោះឆ្នោត​មេដឹកនាំ​របស់​គណបក្ស ចុះផ្សាយ​