ដូនចាស់​លក់​ចេក​តាម​ផ្លូវ​មិន​សូវ​មាន​អ្នក​ទិញ ចាំ​ជាង​១​ម៉ោង​ទើប​មាន​អ្នក​អាណិត​មួយ​ៗ

ស្ត្រី​ចំណាស់​វ័យ​ជាង​៧០ឆ្នាំ​លក់​ចេក​តាម​ដង​ផ្លូវ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ដំណើរ​ដែល​ជិះ​កាត់​តាម​ផ្លូវ​នោះ រំជួលចិត្ត អាសូរ​ដូន​ចាស់​ប្រឹង​លក់​ចេក​ទាំង​ថ្ងៃ​ក្ដៅ ហាល​ភ្លៀង​បាន​ប្រាក់​តិច​តួច​គ្រាន់​ចិញ្ចឹម​ជីវិត។

 

ដូនចាស់​លក់​ចេក​តាម​ផ្លូវ​មិន​សូវ​មាន​អ្នក​ទិញ ចាំ​ជាង​១​ម៉ោង​ទើប​មាន​អ្នក​អាណិត​មួយ​ៗ

 
ចេក​ច្រើន​ស្និត​មាន​ដូច​ជា ចេក ណាំវ៉ា និង​អំបូង​ជា​ដើម ដែល​ដូន​ចាស់​យក​មក​លក់​នៅ​ស្តុប​ផ្សារ​ដេ​ប៉ូ ។ បើ​តាម​ ពូ សែម​អ្នក​ផ្តិត​រូបភាព​ទាំង​នេះ​នៅ Sabay បាន​បង្ហើប​ថា​អ្នក​ដំណើរ​ភាគ​ច្រើន​មិន​សូវ​បាន​ឈប់​ជួយ​ទិញ​ចេក​ពី​ស្រ្តី​ចំណាស់​នេះ​ទេ ខ្លះ​គ្រាន់​តែ​ឈប់​ក្រឡេក​មើល​តែ​ប៉ុណ្ណោះ ដោយសារ​ទី​នោះ​ជា​កន្លែង​ស្តុប។ ប្រហែលជាង ១ម៉ោង ទើប​មាន មនុស្ស​តិច​តួច​ណាស់​ដែល​បាន​ឈប់ ចុះ​ទៅ​ទិញ​ចេក​ពី​លោកយាយ។

 

សម្រាប់​អ្នក​វិញ បើ​បាន​ឃើញ​លោក​យាយ​លក់​ចេក​តាម​ផ្លូវ​បែប​នេះ អ្នក​ជួយ​ទិញ​គាត់​ដែរ​ឬ​ទេ?

 

ដូនចាស់​លក់​ចេក​តាម​ផ្លូវ​មិន​សូវ​មាន​អ្នក​ទិញ ចាំ​ជាង​១​ម៉ោង​ទើប​មាន​អ្នក​អាណិត​មួយ​ៗ

 

ដូនចាស់​លក់​ចេក​តាម​ផ្លូវ​មិន​សូវ​មាន​អ្នក​ទិញ ចាំ​ជាង​១​ម៉ោង​ទើប​មាន​អ្នក​អាណិត​មួយ​ៗ

 

ដូនចាស់​លក់​ចេក​តាម​ផ្លូវ​មិន​សូវ​មាន​អ្នក​ទិញ ចាំ​ជាង​១​ម៉ោង​ទើប​មាន​អ្នក​អាណិត​មួយ​ៗ

 

ដូនចាស់​លក់​ចេក​តាម​ផ្លូវ​មិន​សូវ​មាន​អ្នក​ទិញ ចាំ​ជាង​១​ម៉ោង​ទើប​មាន​អ្នក​អាណិត​មួយ​ៗ

 

ដូនចាស់​លក់​ចេក​តាម​ផ្លូវ​មិន​សូវ​មាន​អ្នក​ទិញ ចាំ​ជាង​១​ម៉ោង​ទើប​មាន​អ្នក​អាណិត​មួយ​ៗ

 

អត្ថបទ៖ លឹម សុនា