ចាងហ្វាង​វ័យក្មេង​ផលិតកម្ម BKS ក្លាយជា​តួ​ឡប់ៗ​ដំបូង​

​ភ្នំពេញៈ លោក ឈុន សុវណ្ណ​ភក្តី ដែលជា​ចាងហ្វាង​វ័យក្មេង ផលិតកម្ម BKS បានក្លាយ​ជា​តួ​មួយ​ដួង មិន​គ្រប់ទឹក ឡប់ៗ​រាង​ភ្លើៗ ដែល​កំពុងតែ​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកគាំទ្រ និង​ទស្សនិកជន បន់​ឲ្យ​តែ​ដល់​ថ្ងៃ​នៃ​ការដាក់​បញ្ចាំងភាពយន្ត ដែល​ចាយ​ទុន​ជាង​៧​ម៉ឺន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក​នេះ​។​