សកម្មភាព​ឈុត​ក្រៅ​ឆាក​ការ​ថត​ Cover ប្រលោម​លោកថ្មី​របស់ Sabay

ប្រលោម​លោក​ថ្មី​របស់​ Sabay ដែល​ត្រៀម​ចេញ​ក្នុង​ពេល​ឆាប់ៗ​នេះ​ គឺ​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​រើស​ កញ្ញា ផាន់ ផាត់ណា និង​លោក ទី ធ្វើ​ជា​ Cover សម្រាប់​រឿង​ថ្មី​នេះ​។ ប៉ុន្តែ​យើង​សូម​​លាក់​ចំណង​ជើង​សិន ដូច្នេះ​កុំ​ភ្លេច​រង់​ចាំ​ទស្សនា​​រឿង​ថ្មី​របស់​យើង​ទាំង​អស់​គ្នា ឆាប់ៗ​នេះ​…

 

សកម្មភាព​ឈុត​ក្រៅ​ឆាក​ការ​ថត​ Cover ប្រលោម​លោកថ្មី​របស់ Sabay
តោះ…!!! ទស្សនា​ឈុត​ក្រៅ​ឆាក​​ទាំង​អស់​គ្នា៖

 

 

អត្ថបទ៖ SAMEDY​