ដាច់​ផ្ងារ​នឹង​សម្រស់​​មុន​និង​ក្រោយ​​វះ​កាត់​​របស់​តារា​កែ​ភេទ​​រូប​នេះ

បច្ចេកវិទ្យា​កែ​សម្ផស្ស​របស់​ថៃ​បាន​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ក្មេង​ប្រុស​ធាត់​ខ្មៅ​មួយ​រូប​​ឲ្យ​ក្លាយ​ជា​ស្រី​ស្អាត​ម្នាក់​ក្រោម​ការ​នឹក​ស្មាន​មិន​ដល់​របស់​អ្នក​រាល់​គ្នា។

 

ដាច់​ផ្ងារ​នឹង​សម្រស់​​មុន​និង​ក្រោយ​​វះ​កាត់​​របស់​តារា​កែ​ភេទ​​រូប​នេះ

 

ដើម​ឡើយ Wilasinee Datdacho គឺ​ជា​ស្រី​ស្អាត​មួយ​រូប​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ល្បី​គួរ​សម​នៅ​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម​ដូច​ជា Facebook និង Instagram ជា​ដើម។ យ៉ាងណាមិញ រយៈ​ពេល​ក្រោយ​នេះ ប្រជាប្រិយភាព​របស់​នាង​បាន​កើន​ទ្វេ​ដង​នៅ​ពេល​នាង​ទម្លាយ​ឲ្យ​គេ​ដឹង​ថា​នាង​គឺ​ជា​នារី​កែ​ភេទ​មួយ​រូប។ មុន​ពេល​វះ​កាត់​កែ​សម្រស់ Datdacho គឺ​ជា​ក្មេង​ប្រុស​ម្នាក់​ដែល​មាន​រូបរាង​ធាត់​និង​សម្បុរ​ស្រអាប់។ មើល​រូប​មុន​កែ​របស់​ស្រី​ស្អាត​រូប​នេះ​ធ្វើ​ឲ្យ​គេ​សឹង​មិន​ជឿ​នឹង​ភ្នែក​ខ្លួន​ឯង៕

 

ដាច់​ផ្ងារ​នឹង​សម្រស់​​មុន​និង​ក្រោយ​​វះ​កាត់​​របស់​តារា​កែ​ភេទ​​រូប​នេះ

 

ដាច់​ផ្ងារ​នឹង​សម្រស់​​មុន​និង​ក្រោយ​​វះ​កាត់​​របស់​តារា​កែ​ភេទ​​រូប​នេះ

 

ដាច់​ផ្ងារ​នឹង​សម្រស់​​មុន​និង​ក្រោយ​​វះ​កាត់​​របស់​តារា​កែ​ភេទ​​រូប​នេះ

 

ដាច់​ផ្ងារ​នឹង​សម្រស់​​មុន​និង​ក្រោយ​​វះ​កាត់​​របស់​តារា​កែ​ភេទ​​រូប​នេះ

 

ដាច់​ផ្ងារ​នឹង​សម្រស់​​មុន​និង​ក្រោយ​​វះ​កាត់​​របស់​តារា​កែ​ភេទ​​រូប​នេះ

 

ដាច់​ផ្ងារ​នឹង​សម្រស់​​មុន​និង​ក្រោយ​​វះ​កាត់​​របស់​តារា​កែ​ភេទ​​រូប​នេះ

 

ដាច់​ផ្ងារ​នឹង​សម្រស់​​មុន​និង​ក្រោយ​​វះ​កាត់​​របស់​តារា​កែ​ភេទ​​រូប​នេះ

 

ដាច់​ផ្ងារ​នឹង​សម្រស់​​មុន​និង​ក្រោយ​​វះ​កាត់​​របស់​តារា​កែ​ភេទ​​រូប​នេះ

 

ដាច់​ផ្ងារ​នឹង​សម្រស់​​មុន​និង​ក្រោយ​​វះ​កាត់​​របស់​តារា​កែ​ភេទ​​រូប​នេះ

ដាច់​ផ្ងារ​នឹង​សម្រស់​​មុន​និង​ក្រោយ​​វះ​កាត់​​របស់​តារា​កែ​ភេទ​​រូប​នេះ

 

ដាច់​ផ្ងារ​នឹង​សម្រស់​​មុន​និង​ក្រោយ​​វះ​កាត់​​របស់​តារា​កែ​ភេទ​​រូប​នេះ ដាច់​ផ្ងារ​នឹង​សម្រស់​​មុន​និង​ក្រោយ​​វះ​កាត់​​របស់​តារា​កែ​ភេទ​​រូប​នេះ

 

ដាច់​ផ្ងារ​នឹង​សម្រស់​​មុន​និង​ក្រោយ​​វះ​កាត់​​របស់​តារា​កែ​ភេទ​​រូប​នេះ

 

ប្រែ​សម្រួល៖ សុវណ្ណផៃ
ប្រភព៖kenh14