សម្តេច ហ៊ុន សែន ផ្តាំ​ទៅ​ឯកឧត្តម កឹម សុខា ថា ជាប់គុក​គ្មាន​ថ្ងៃ​ចេញ​ទេ! និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       June-29-2016, 10:35 am         40

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132សម្តេច ហ៊ុន សែន ផ្តាំ​ទៅ​ឯកឧត្តម កឹម សុខា ថា ជាប់គុក​គ្មាន​ថ្ងៃ​ចេញ​ទេ!