អឺរ៉ុប​តឿន​អង់គ្លេស​ឱ្យ​ឆាប់​ចេញពី​សហគមន៍​របស់​ខ្លួន​ឱ្យបាន​ឆាប់​បំផុត​

dnt-news : ​ថ្នាក់ដឹកនាំ​នៃ​សហភាព​អឺរ៉ុប បាន​ជួបប្រជុំគ្នា​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​២៨​ម្សិលមិញ ដើម្បី​ជម្រុញ​ឱ្យ​ចក្រភព​អង់គ្លេស​ឆាប់​ដោះស្រាយ​ឱ្យបាន​ទាន់ពេលវេលា​នូវ​ភាពចលាចល​នៃ​វិស័យ​នយោបាយ និង​សេដ្ឋកិច្ច​នៅក្នុង​សហគមន៍​អឺរ៉ុប ក្រោយ​ពេលដែល​លទ្ធផល​ឆ្នោត​ប្រជាមតិ​អង់គ្លេស​បានសម្រេច​ដក​សមាជិកភាព​របស់ខ្លួ