ព្រឹក​នេះ ​សម្តេច​តេ​ជោ ​អញ្ជើញ​ជា​អធិបតីភាព​ក្នុង​ពិធី​រំលឹក​ខួប​ទី​៦៥​ឆ្នាំ ថ្ងៃ​បង្កើត​ស្ថាប័ន​គយ និង​រដ្ឋាករ​កម្ពុជា

ព្រឹក​នេះ ​សម្តេច​តេ​ជោ ​អញ្ជើញ​ជា​អធិបតីភាព​ក្នុង​ពិធី​រំលឹក​ខួប​ទី​៦៥​ឆ្នាំ ថ្ងៃ​បង្កើត​ស្ថាប័ន​គយ និង​រដ្ឋាករ​កម្ពុជាភ្នំពេញ​ ៖ ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ បាន​អញ្ជើញ​ជា​អធិបតីភាព​ក្នុង​ពិធី​រំលឹក​ខួប​ទី ៦៥​ឆ្នាំ ថ្ងៃ​បង្កើត​ស្ថាប័នគយ និង​រដ្ឋាករ​កម្ពុជា។

ពិធី​រំលឹក​ខួប​ទី​៦៥​ឆ្នាំ ថ្ងៃ​បង្កើត​ស្ថាប័ន​គយ និង​រដ្ឋាករ​កម្ពុជា នឹង​រៀបចំ​ធ្វើ​នៅ​វេលា​ម៉ោង​៨​និង​៣០​នាទី​ព្រឹក ថ្ងៃ​ទី​២៩ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​គយ និង​រដ្ឋាករ​កម្ពុជា​នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ៕
ព្រឹក​នេះ ​សម្តេច​តេ​ជោ ​អញ្ជើញ​ជា​អធិបតីភាព​ក្នុង​ពិធី​រំលឹក​ខួប​ទី​៦៥​ឆ្នាំ ថ្ងៃ​បង្កើត​ស្ថាប័ន​គយ និង​រដ្ឋាករ​កម្ពុជា

ព្រឹក​នេះ ​សម្តេច​តេ​ជោ ​អញ្ជើញ​ជា​អធិបតីភាព​ក្នុង​ពិធី​រំលឹក​ខួប​ទី​៦៥​ឆ្នាំ ថ្ងៃ​បង្កើត​ស្ថាប័ន​គយ និង​រដ្ឋាករ​កម្ពុជា