បើបងប្អូនវិញហ៊ានហូបអត់ ប្រាប់តាមត្រង់មក?

មនុស្សជាច្រើនបានលាន់មាត់ថា វាគួរឲ្យខ្ពើមរអើម និងចង់ក្អួតតែម្តង នៅពេលឃើញមនុស្សទទួលទានអាហារនៅក្នុងចានបង្គន់បែបនេះ ប៉ុន្តែ អតិថិជនដែលចូលចិត្តនូវអ្វីដែលប្លែក នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងនេះ រីករាយ “ស្វាគមន៍” ជាមួយការទទួលទានតាមវិធីនេះគ្មានញញើតមាត់ឡើយ ។

គួរបញ្ជាក់ថា រឿងនេះវាពុំមែនកើតមានឡើងតែនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទេ តែនៅក្នុងទីក្រុង Shenzen ខេត្ត Guangdong ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិន ក៏មាន “ភោជនីយដ្ឋានចានបង្គន់” នេះផងដែរ ។

ជាមួយគ្នានេះផងដែរ អ្នកលេងអ៊ីនធើរណេតជាច្រើន បានបញ្ចេញមតិខុសៗគ្នាថាៈ “ហេតុតែចង់ឲ្យប្លែក ខុសតួនាទី ភារកិច្ចសម្ភារៈ ក៏ទៅរួចដែរ” ។ អ្នកលេងម្នាក់ទៀតថា “សុំទោសមើសឃើញហើយចង់ចេញក្អូតមិនដឹងជាខ្វះឆ្នាំងចានរឺយ៉ាងណាទេ!”,… ៕

ប្រិយមិត្តទស្សនារូបភាពខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា៖

បើបងប្អូនវិញហ៊ានហូបអត់ ប្រាប់តាមត្រង់មក? បើបងប្អូនវិញហ៊ានហូបអត់ ប្រាប់តាមត្រង់មក? បើបងប្អូនវិញហ៊ានហូបអត់ ប្រាប់តាមត្រង់មក? បើបងប្អូនវិញហ៊ានហូបអត់ ប្រាប់តាមត្រង់មក? បើបងប្អូនវិញហ៊ានហូបអត់ ប្រាប់តាមត្រង់មក? បើបងប្អូនវិញហ៊ានហូបអត់ ប្រាប់តាមត្រង់មក?