ចិន​ធ្វើការ​ហោះហើរ​យន្តហោះ​ពាណិជ្ជកម្ម​ផលិត​ក្នុងស្រុក​លើកដំបូង​

dnt-news :​ យន្តហោះ​ពាណិជ្ជកម្ម​មួយគ្រឿង​ដែល​ផលិត​នៅក្នុង​ប្រទេស​ចិន​បានធ្វើ​ការហោះហើរ​ដឹកជញ្ជូន​លើកដំបូង​របស់ខ្លួន​កាលពី​ថ្ងៃ​ម្សិលមិញ បន្ទាប់ពី​ការពន្យា​ពេល​អស់​រយៈពេល​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​មកនេះ បាន​ចោទសួរ​អំពី​ផែនការ​របស់​ប្រទេសមួយ​នេះ​ក្នុង​ការផលិត​យន្តហោះ​នៅក្នុង​ស្រុក​។​