ភ្លៀង​ប៉ុន្មាន​ម៉ោង​នៅ​សៀមរាប​ធ្វើ​ឲ្យ​ជន់​លិច​ផ្លូវ​មួយចំនួន​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       June-29-2016, 3:55 pm         119

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132ភ្លៀង​ប៉ុន្មាន​ម៉ោង​នៅ​សៀមរាប​ធ្វើ​ឲ្យ​ជន់​លិច​ផ្លូវ​មួយចំនួន​​សៀមរាប​៖ ភ្លៀង​ចាប់ផ្តើម​បង្អុរ​ចាប់ពី​ម៉ោង​១២​ថ្ងៃត្រង់​មក ហើយ​រហូតមកដល់រ​សៀ​ល​នេះ មិនទាន់​រាំង​នៅឡើយ​។ ផ្លូវ​សំខាន់ៗ​មានដូចជា ផ្លូវ​ស៊ី​វុត្ថា ផ្លូវ​ពេទ្យ​កុមារ​អង្គរ​ជាដើម​នោះ បាន​ក្លាយជា​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​។ ក្រៅពី​ផ្លូវ​សំខាន់ៗ​ទាំងនោះ​ហើយ ក្នុងនោះ​ប្រព័ន្ធ​លូ​ដែល​ស្ថិតនៅ​ឃុំ​ស្ទឹង​ថ្មី សង្កាត់​ស្វាយដង្គំ ក៏​ហៀបនឹង​ពេញ​ហើយ​ដែរ​។ ចំណែក​ស្ទឹង​សៀមរាប​វិញ ហាក់​នៅ​មិនទាន់មាន​បញ្ហា​អ្វី​នោះទេ ទំនងជា​គេ​បង្ហូរ​ចេញ​។​

​សូម​ទស្សនា​រូបភាព​ខ្លះៗ ពី​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​ក្នុង​ក្រុង​សៀមរាប​ដូចតទៅ​

ភ្លៀង​ប៉ុន្មាន​ម៉ោង​នៅ​សៀមរាប​ធ្វើ​ឲ្យ​ជន់​លិច​ផ្លូវ​មួយចំនួន​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       June-29-2016,  3:55 pm         119

ភ្លៀង​ប៉ុន្មាន​ម៉ោង​នៅ​សៀមរាប​ធ្វើ​ឲ្យ​ជន់​លិច​ផ្លូវ​មួយចំនួន​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       June-29-2016,  3:55 pm         119

ភ្លៀង​ប៉ុន្មាន​ម៉ោង​នៅ​សៀមរាប​ធ្វើ​ឲ្យ​ជន់​លិច​ផ្លូវ​មួយចំនួន​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       June-29-2016,  3:55 pm         119

ភ្លៀង​ប៉ុន្មាន​ម៉ោង​នៅ​សៀមរាប​ធ្វើ​ឲ្យ​ជន់​លិច​ផ្លូវ​មួយចំនួន​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       June-29-2016,  3:55 pm         119

ភ្លៀង​ប៉ុន្មាន​ម៉ោង​នៅ​សៀមរាប​ធ្វើ​ឲ្យ​ជន់​លិច​ផ្លូវ​មួយចំនួន​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       June-29-2016,  3:55 pm         119

ភ្លៀង​ប៉ុន្មាន​ម៉ោង​នៅ​សៀមរាប​ធ្វើ​ឲ្យ​ជន់​លិច​ផ្លូវ​មួយចំនួន​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       June-29-2016,  3:55 pm         119