នាយកសាលាបឋមសិក្សាវត្តព្រះពុទ្ធ បកស្រាយចំពោះការបិទទឹកម៉ាស៊ីន មិនឲ្យសិស្សប្រើ

នាយកសាលាបឋមសិក្សាវត្តព្រះពុទ្ធ បកស្រាយចំពោះការបិទទឹកម៉ាស៊ីន មិនឲ្យសិស្សប្រើភ្នំពេញ៖ លោក អ៊ុយ ធី​វង្ស ដែលជា​នាយក​សាលាបឋមសិក្សា​វត្ត​ព្រះពុទ្ធ ឞា​ន​ធ្វើការ​បំភ្លឺ​ទាក់ទង​ទៅនឹង  បណ្ដាល​ឲ្យ​មានការ​រិះគន់​ពី​លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និង​អាណាព្យាបាល​សិស្ស ថា ។

ក្នុង​លិខិត​បំភ្លឺ​លោកនាយក​សាលា​បានបញ្ជាក់​ឲ្យ​ដឹងថា ។

លោក​បាន​បន្តទៀតថា ។

លោក​បញ្ជាក់​បន្ថែមទៀត​ថា ។

អាស្រ័យ​ដូចដែល​លោកនាយក​បាន​បកស្រាយ​ខាងលើនេះ សូម​អាណាព្យាបាល សិស្សានុសិស្ស និង​លោកគ្រូ​អ្នកគ្រូ មេត្តា​ជ្រាប​ជា​ព័ត៌មាន និង​អធ្យាស្រ័យ​ក្នុង​ការបិទ​ប្រព័ន្ធ​ទឹកស្អាត​មួយរយៈ​ពេលនេះ ហើយ​ពេលដែល​អ្នកជំនាញ​ត្រូតពិនិត្យ និង​ជួសជុល​រួចរាល់ សាលា​នឹង​បើកទឹក​ឲ្យ​ដំណើរការ​ជាធម្មតា​វិញ​ហើយ៕

នាយកសាលាបឋមសិក្សាវត្តព្រះពុទ្ធ បកស្រាយចំពោះការបិទទឹកម៉ាស៊ីន មិនឲ្យសិស្សប្រើ