កម្រង​រូបថត​ខួបកំណើត ឈុំផូ អារ៉ាយ៉ា ឆ្លង​ចូល​វ័យ ៣៥ ឆ្នាំ

6 Videos


កន្លងមកនេះ កំពូលតារាស្រីសិចស៊ីរបស់ប៉ុស្តិ៍លេខ ៣ អ្នកនាង ឈុំផូ អារ៉ាយ៉ា (Chompoo Araya) គឺចូលចិត្តភាពឡូយឆាយ និង ស៊ីវិល័យ ជាពិសេស គឺពិធីជប់លៀងបែបឱឡារិក និង គគ្រឹកគគ្រេង ហេតុដូច្នេះហើយ ទាំងពិធីខួបកំណើតដែលធ្លាប់ធ្វើកន្លងមក រួមទាំងពិធីមង្គលការគឺរៀបចំដូចជាព្រះនាងម្ចាស់ក្នុងព្រេងនិទាន។

P9

កម្រង​រូបថត​ខួបកំណើត ឈុំផូ អារ៉ាយ៉ា ឆ្លង​ចូល​វ័យ ៣៥ ឆ្នាំ
កម្រង​រូបថត​ខួបកំណើត ឈុំផូ អារ៉ាយ៉ា ឆ្លង​ចូល​វ័យ ៣៥ ឆ្នាំ

ដោយឡែកបន្ទាប់ពីរៀបការមក អ្នកនាង ឈុំផូ ហាក់មិនមានរៀបចំពិធីជប់លៀងពិសេសដូចមុនទៀតឡើយ សូម្បីតែថ្ងៃឆ្លងខួបកំណើតចូលក្នុងវ័យ ៣៥ ឆ្នាំ ក៏នាងរៀបចំបែបសាមញ្ញបំផុត ដោយពេលព្រឹកគឺ រូបនាង និង ស្វាមី ព្រមទាំងមិត្តភក្តិនាំគ្នាទៅវត្តធ្វើបុណ្យ រីឯពេលល្ងាចវិញ ក្រុមគ្រួសាររបស់នាងបាននាំគ្នាទៅទទួលទានអាហារក្នុងហាងបែបសាមញ្ញៗ។

កម្រង​រូបថត​ខួបកំណើត ឈុំផូ អារ៉ាយ៉ា ឆ្លង​ចូល​វ័យ ៣៥ ឆ្នាំ

សម្រាប់អ្នកនាង ឈុំផូ គឺមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយមិនចាញ់ឆ្នាំមុនៗឡើយ ព្រោះទោះជាពិធីមានភាពសាញ្ញ ប៉ុន្តែវាពោរពេញដោយអារម្មណ៍កក់ក្តៅ និង ទឹកចិត្តរបស់ក្រុមគ្រួសារដែលកំដរូបនាងឆ្លងខួបព្រមជាមួយស្នាមញញឹមយ៉ាងស្រស់ស្រាយ។ ក្រៅពីឆ្លងខួបកំណើតជាមួយក្រុមគ្រួសារ អ្នកនាងក៏មាននំខួបកំណើតជាច្រើនត្រូវផ្លុំ ដែលជាទឹកចិត្តរបស់មិត្តរួមអាជីព និង ពីក្រុមហ៊ុនផងដែរ៕ ខេរី (ប្រភព៖ អឹមថៃ)

កម្រង​រូបថត​ខួបកំណើត ឈុំផូ អារ៉ាយ៉ា ឆ្លង​ចូល​វ័យ ៣៥ ឆ្នាំ
កម្រង​រូបថត​ខួបកំណើត ឈុំផូ អារ៉ាយ៉ា ឆ្លង​ចូល​វ័យ ៣៥ ឆ្នាំ
កម្រង​រូបថត​ខួបកំណើត ឈុំផូ អារ៉ាយ៉ា ឆ្លង​ចូល​វ័យ ៣៥ ឆ្នាំ
កម្រង​រូបថត​ខួបកំណើត ឈុំផូ អារ៉ាយ៉ា ឆ្លង​ចូល​វ័យ ៣៥ ឆ្នាំ
កម្រង​រូបថត​ខួបកំណើត ឈុំផូ អារ៉ាយ៉ា ឆ្លង​ចូល​វ័យ ៣៥ ឆ្នាំ
កម្រង​រូបថត​ខួបកំណើត ឈុំផូ អារ៉ាយ៉ា ឆ្លង​ចូល​វ័យ ៣៥ ឆ្នាំ
កម្រង​រូបថត​ខួបកំណើត ឈុំផូ អារ៉ាយ៉ា ឆ្លង​ចូល​វ័យ ៣៥ ឆ្នាំ
កម្រង​រូបថត​ខួបកំណើត ឈុំផូ អារ៉ាយ៉ា ឆ្លង​ចូល​វ័យ ៣៥ ឆ្នាំ
កម្រង​រូបថត​ខួបកំណើត ឈុំផូ អារ៉ាយ៉ា ឆ្លង​ចូល​វ័យ ៣៥ ឆ្នាំ
កម្រង​រូបថត​ខួបកំណើត ឈុំផូ អារ៉ាយ៉ា ឆ្លង​ចូល​វ័យ ៣៥ ឆ្នាំ
កម្រង​រូបថត​ខួបកំណើត ឈុំផូ អារ៉ាយ៉ា ឆ្លង​ចូល​វ័យ ៣៥ ឆ្នាំ
កម្រង​រូបថត​ខួបកំណើត ឈុំផូ អារ៉ាយ៉ា ឆ្លង​ចូល​វ័យ ៣៥ ឆ្នាំ
កម្រង​រូបថត​ខួបកំណើត ឈុំផូ អារ៉ាយ៉ា ឆ្លង​ចូល​វ័យ ៣៥ ឆ្នាំ
កម្រង​រូបថត​ខួបកំណើត ឈុំផូ អារ៉ាយ៉ា ឆ្លង​ចូល​វ័យ ៣៥ ឆ្នាំ
កម្រង​រូបថត​ខួបកំណើត ឈុំផូ អារ៉ាយ៉ា ឆ្លង​ចូល​វ័យ ៣៥ ឆ្នាំ
កម្រង​រូបថត​ខួបកំណើត ឈុំផូ អារ៉ាយ៉ា ឆ្លង​ចូល​វ័យ ៣៥ ឆ្នាំ
កម្រង​រូបថត​ខួបកំណើត ឈុំផូ អារ៉ាយ៉ា ឆ្លង​ចូល​វ័យ ៣៥ ឆ្នាំ
កម្រង​រូបថត​ខួបកំណើត ឈុំផូ អារ៉ាយ៉ា ឆ្លង​ចូល​វ័យ ៣៥ ឆ្នាំ
កម្រង​រូបថត​ខួបកំណើត ឈុំផូ អារ៉ាយ៉ា ឆ្លង​ចូល​វ័យ ៣៥ ឆ្នាំ
កម្រង​រូបថត​ខួបកំណើត ឈុំផូ អារ៉ាយ៉ា ឆ្លង​ចូល​វ័យ ៣៥ ឆ្នាំ
កម្រង​រូបថត​ខួបកំណើត ឈុំផូ អារ៉ាយ៉ា ឆ្លង​ចូល​វ័យ ៣៥ ឆ្នាំ
កម្រង​រូបថត​ខួបកំណើត ឈុំផូ អារ៉ាយ៉ា ឆ្លង​ចូល​វ័យ ៣៥ ឆ្នាំ
កម្រង​រូបថត​ខួបកំណើត ឈុំផូ អារ៉ាយ៉ា ឆ្លង​ចូល​វ័យ ៣៥ ឆ្នាំ