អូស្ដ្រាលី​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​ច្បាប់​ផ្លាក​សញ្ញា​ប្រទេស​ប្រភព​ផលិតផល​​ជា​លើក​ទី​មួយ​នៅ​ខែ​កក្កដា​២០១៦

លោក​ Barnaby Joyce ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ដ្រី និង​ជា​មេដឹកនាំ​គណបក្ស Nationals បាន​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ជួយ​ដាក់​សម្ពោធ​ឲ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​ដាក់​ផ្លាក​​សញ្ញា​អំពី​ប្រភព​ផលិត​ផល​ជា​លើក​ដំបូង​ ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្ដ​ទៅ​នៅ​ក្នុង​បែក​ឦសាន​រដ្ឋ​វិចថូរៀ។