លោក ហ៊ុន សែន ប្រាប់​ទៅ​បរទេស​កុំឲ្យ​លូកដៃ​ក្នុង​កិច្ចការ​នយោបាយ​កម្ពុជា

កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទី​២៨​ខែ​មិថុនា​ម្សិលមិញ​នេះ​លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ដ្រី ហ៊ុន សែន បាន​ប្រាប់​ឲ្យ​ប្រទេស​មហា​អំណាច​អន្ដរជាតិ​កុំ​លូក​ដៃ​ក្នុង​កិច្ចការ​​នយោបាយ​របស់​កម្ពុជា​។