រកបានជាង ១០ ម៉ឺនដុល្លារ ក្នុងមួយ​ឆ្នាំ គ្រាន់​តែ​ចេះភាសាទាំងនេះ

ការងារ​ជា​អ្នក​សរសេរ​កម្មវិធី​ ​តែង​រក​ចំណូល​បាន​ច្រើន​ ​ខណៈ​ដែល​អ្នក​ជំនាញ​ភាសា​កូដ​នី​មួយៗ​ ​មាន​តម្រូវ​ការ​ទីផ្សារ​ ​និង​ចំណូល​ខុសៗ​គ្នា​ ​។​

 

រកបានជាង ១០ ម៉ឺនដុល្លារ ក្នុងមួយ​ឆ្នាំ គ្រាន់​តែ​ចេះភាសាទាំងនេះ

 

Java​ ​កម្រិត​ ​Senior​ ​អាច​រក​ចំណូល​បាន​ ​១១៥,០០០​ ​ដុល្លារ​ ​​

 

Python កម្រិត​ ​Senior​ ​អាច​រក​ចំណូល​បាន​ជាង​ ​១០០,០០០​ ​ដុល្លារ​ ​

 

R​ ​ឬ​ ​GNU S​ ​កម្រិត​ជំនាញ​ ​អាច​រក​ចំណូល​បាន​ ​១០០,០០០​ ​ដុល្លារ​ ​​

 

C#​ ​កម្រិត​ ​Senior​ ​អាច​រក​ចំណូល​បាន​ជាង​ ​៩០,០០០​ ​ដុល្លារ​ ​​

 

JavaScript​ ​កម្រិត​ជំនាញ​ ​អាច​រក​ចំណូល​បាន​ ​៩០,០០០​ ​ដុល្លារ​ ​

 

Perl, C, C++​ ​និង​ ​SQL​ ​សម្រាប់​អ្នក​ជំនាញ​ ​ភាសា​ទាំង​ ​៤​ ​នេះ​ ​អាច​មាន​ចំណូល​ជាង​ ​៨,០០០​ ​ដុល្លារ​​

 

PHP, T-SQL​ ​និង​ ​Ruby​ ​អ្នក​ជំនាញ​ភាសា​ទាំង​នេះ​ ​អាច​មាន​ចំណូល​ចន្លោះ​ពី​ ​៦,០០០​ ​ទៅ​ ​៧,៥០០​ ​ដុល្លារ​

 

បញ្ជាក់​ផង​ដែរ​ ​ចំណូល​នៃ​អ្នក​ជំនាញ​ភាសា​កូដ​ទាំង​នេះ​ ​គឺ​គិត​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​ ​

 

អាន​បន្ត​ ​៖​ ​អ្នក​ជិត​ខាងអន់​ចិត្ត​ Zuckerberg ​សង់​របង​ដី​កម្ពស់ជិត​ ​២ ម៉ែត្រ

 

​ប្រែ​សម្រួល​ ​៖​ ​រដ្ឋ​
​ប្រភព​ ​៖​ techworm