មន្រ្តីឥណទាន

Company

ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )

  

type

Non-goverment Organization

Industry

NGO/Charity/Social Services

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

1

Function

Banking/Insurance

Hiring

10

Industry

Banking & Finance

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Male

Language

English--
Good   

Age

18 ~ 35

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Jun-25-2016

Closing Date

Jul-25-2016
  - មាន​ការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារ
- មានភាពឧស្សាហ៏ព្យាយាម ចេះអត់ធ្មត់ក្នុងការងារ
- មាន​ទំទាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន និង​ក្រុមការងារ
- មានជំនាញដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយអតិថិជន
- មានឬគ្មានបទពិសោធន៍
- មានជ្រើសរើសគ្រប់ 24​ ខេត្តក្រុង
- ៥ចុះទៅអង់តាសោម​និង​ ៣នាក់ភ្នំពេញ
  ចុះបំពេញការងារតាមសហគមគោលដៅ និងមានសមត្ថភាពធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណក្រុកគ្រួសារមុនសម្រេចផ្តល់កម្ចី។
មានសមត្ថភាពស្វែងរក និងគ្រប់គ្រងអតិថិជនបានល្អ។
មានចរិតស្លូតបូត សុភាពរាបសា និង មានការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមនុស្សទូទៅ
ខិតខំធើ្វការងារ និងចេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង
មានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការទទួលយកការងារថ្មីៗ
តស៊ូព្យាយាមក្នុងការងារ និង មានភាពស្មោះត្រង់

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Vaing Ly Sophanna

Phone

096/076 909 8 909 093/011 98 69 69

Email

[email protected]

Website

http://www.aseanjobscommunityorganization.com.kh

Address

#20B, St.371( Sola ), Sangkat Stoeung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia. In front of Bayon TV station.