សារមន្ទីរ​ខ្មោច ដ៏​​គួរ​ឱ្យ​ខ្លាច​​នៅ​មិ​ក​ស៊ិ​ក​ (មានវិដេអូ)

6 Videos


សារមន្ទីរខ្មោច នៅប្រទេសមិកស៊ិកូ បានប្រមូលផ្តុំសាកសពមនុស្ស ក្រោយពីមានការរាតត្បាត ដោយអាសន្នរោគយ៉ាងខ្លាំង កាលពី ២០០ ឆ្នាំមុន ។ សារមន្ទីរខ្មោចនេះ ស្ថិតនៅទីក្រុង ក្វាណាឃួតូ បានប្រមូលផ្តុំ និង ដាក់តាំងបង្ហាញសពមនុស្ស ១០៨ នាក់ ដោយសពទាំងនោះដាក់បឈ្ឈរ មានសភាពក្រៀម មិនស្អុយ ។ សារមន្ទីរនេះមានឈ្មោះ «សារមន្ទីរម៉ាំមីក្វាណាឃួតូ» ។

P9

សារមន្ទីរ​ខ្មោច ដ៏​​គួរ​ឱ្យ​ខ្លាច​​នៅ​មិ​ក​ស៊ិ​ក​ (មានវិដេអូ)

ទីនេះមានពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រ សម្រាប់ទុកជាចំណេះដឹង ដែលពីអតីតកាលសពមនុស្សទាំងនោះ សុទ្ធតែស្លាប់នៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី ១៩ នៃឆ្នាំ ១៨៣៣ ដែលជាពេលវេលាកើតវឹកវរដ៏ធំ ពីជំងឺអាសន្នរោគរាតត្បាតយ៉ាងពេញទំហឹង បណ្តាលឱ្យមនុស្សឈឺ និង ស្លាប់រណូករណែល ។

សារមន្ទីរ​ខ្មោច ដ៏​​គួរ​ឱ្យ​ខ្លាច​​នៅ​មិ​ក​ស៊ិ​ក​ (មានវិដេអូ)

គ្រួសារសព នៅពេលសមាជិកស្លាប់ក៏យកទៅកប់ រហូតធ្វើឱ្យកន្លែងបញ្ចុះសពក្នុងទីក្រុងពេញទៅដោយ ផ្នូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស ប៉ុន្តែក្រោយៗមកក៏មានការជីកគាស់យកសពចាស់ៗចេញពីរណ្តៅទៅដាក់ក្នុងសារមន្ទីរ រួចយកសពថ្មីមកបញ្ចុះបន្តៗគ្នាហូរហែមក ។ ទាំងនេះជាហេតុធ្វើឱ្យមានការតម្លើងពន្ធអាកររណ្តៅសពក្នុងឆ្នាំ ១៨៦៥ នាពេលនោះ ៕ សូរ្យកាន្ត (កាពូក)

សារមន្ទីរ​ខ្មោច ដ៏​​គួរ​ឱ្យ​ខ្លាច​​នៅ​មិ​ក​ស៊ិ​ក​ (មានវិដេអូ)
សារមន្ទីរ​ខ្មោច ដ៏​​គួរ​ឱ្យ​ខ្លាច​​នៅ​មិ​ក​ស៊ិ​ក​ (មានវិដេអូ)
សារមន្ទីរ​ខ្មោច ដ៏​​គួរ​ឱ្យ​ខ្លាច​​នៅ​មិ​ក​ស៊ិ​ក​ (មានវិដេអូ)
សារមន្ទីរ​ខ្មោច ដ៏​​គួរ​ឱ្យ​ខ្លាច​​នៅ​មិ​ក​ស៊ិ​ក​ (មានវិដេអូ)
សារមន្ទីរ​ខ្មោច ដ៏​​គួរ​ឱ្យ​ខ្លាច​​នៅ​មិ​ក​ស៊ិ​ក​ (មានវិដេអូ)
សារមន្ទីរ​ខ្មោច ដ៏​​គួរ​ឱ្យ​ខ្លាច​​នៅ​មិ​ក​ស៊ិ​ក​ (មានវិដេអូ)
សារមន្ទីរ​ខ្មោច ដ៏​​គួរ​ឱ្យ​ខ្លាច​​នៅ​មិ​ក​ស៊ិ​ក​ (មានវិដេអូ)
សារមន្ទីរ​ខ្មោច ដ៏​​គួរ​ឱ្យ​ខ្លាច​​នៅ​មិ​ក​ស៊ិ​ក​ (មានវិដេអូ)

ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត